Drukuj

Powiat Myślenicki ósmy w Polsce i pierwszy w Małopolsce
W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018 Powiat Myślenicki już po raz siódmy z rzędu (poprzednio w latach 2012-2017) otrzymał zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów i znalazł się w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. W ogólnopolskim zestawieniu zajął 8. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce rankingu Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

 

W 2018 r. obowiązywał nowy Regulamin Rankingu Powiatów o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców. Najważniejsze zmiany w Regulaminie Rankingu Powiatów dotyczyły: zmniejszenia ilości kategorii zgłaszanych do rankingu: z 84. kategorii, które obowiązywały w rankingu w 2017 r. do 58. kategorii w rankingu za rok 2018, wyłączenie z rankingu kategorii odnawialne źródło energii, co skutkowało redukcją punktów uzyskanych przez samorządy powiatowe w końcowej punktacji. W zakresie kategorii dot. pozyskania ilości środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych i z funduszy krajowych brano pod uwagę tylko środki pozyskane na inwestycje w infrastrukturę - nie uwzględniano w punktacji rankingu środków finansowych pozyskanych przez samorządy powiatowe na realizację projektów ,,miękkich” - np. projektów realizowanych w obszarach: edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej.

  Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r.

kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

Tabela 1

W Rankingu Powiatów za 2018 r. Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę:

 

 

  Zestawienie 10. najlepszych powiatów w kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców pod względem ilości uzyskanych punktów za pozyskane środki z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę

Tabela 2

Biorąc pod uwagę punktację samorządów powiatowych sklasyfikowanych w ,,złotej dziesiątce” Laureatów należy podkreślić wysokie 2. miejsce Powiatu Myślenickiego w odniesieniu do kategorii dot. ilości pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę.

W 2018 r. Powiat Myślenicki szeroko sięgał po środki zewnętrzne i krajowe przeznaczone na m.in.: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, projekty i programy w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i podniesienia standardu usług administracji samorządowej. W Rankingu wysokie oceny przyznano naszemu Powiatowi również za działania obejmujące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, obsługę administracyjną mieszkańców, szkolenie kadry samorządowej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, konkursy powiatowe i działania promujące Powiat Myślenicki.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r.

kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców - z uwzględnieniem wielkości budżetu powiatów i ich ludności

Tabela 3

Jeśli spojrzeć na budżety powiatów lokujących się w wyróżnionej w Rankingu pierwszej dziesiątce samorządów powiatowych - można stwierdzić, iż wśród Laureatów dominują powiaty, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. W 2018 r. nasz Powiat konkurował z wieloma samorządami powiatowymi posiadającymi zdecydowanie większe budżety, a tym samym możliwości infrastrukturalne i ekonomiczne.

- Cieszy siódmy z rzędu tytuł Laureata przyznany Powiatowi Myślenickiemu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018. W prestiżowej kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców - obejmującej powiaty o największym potencjale - należymy do ścisłej czołówki krajowej samorządów powiatowych. Warto zaznaczyć, że jesteśmy najwyżej sklasyfikowanym powiatem w Małopolsce. Powiat Myślenicki doceniono w rankingu za wielkość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę. Rok 2018 to czas realizacji kolejnych oczekiwanych i ważnych inwestycji, służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zgodnie z konsekwentnie prowadzoną przez nasz samorząd powiatowy polityką zrównoważonego rozwoju - znaczące środki finansowe kierowaliśmy na inwestycje majątkowe i infrastrukturalne we wszystkich obszarach działania Powiatu. Doskonalimy i rozwijamy infrastrukturę drogową, sukcesywnie modernizujemy i wyposażamy w nowoczesny sprzęt kolejne oddziały myślenickiego szpitala, wspieramy rozwój bazy edukacyjnej i sportowej naszych szkół ponadpodstawowych. Inwestujemy również w kapitał ludzki poprzez działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, obejmujące młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. Najważniejsze jest to, że beneficjentami działań samorządu powiatowego są mieszkańcy powiatu myślenickiego. W tym miejscu dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostkom powiatowym oraz włodarzom gmin za współpracę i skuteczne działania na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego - podsumował starosta Józef Tomal.

***

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Eksperci oceniają samorządy według kilkudziesięciu kryteriów dotyczących działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej, a także działań promocyjnych. Kolejność w rankingu uzależniona jest m.in. od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.

Wyniki osiągnięte w prestiżowym rankingu samorządowym potwierdzają pozytywny wizerunek Powiatu Myślenickiego, jego silną markę rozpoznawalną na tle Województwa Małopolskiego i w skali ogólnopolskiej.

Oprac: WPSiFE

 

OSIĄGNIĘCIA, WYRÓŻNIENIA I SUKCESY POWIATU MYŚLENICKIEGO

PREZENTACJA 20. LAT POWIATU MYŚLENICKIEGO