Powiatowi myślenickiemu i szpitalowi udało się zakończyć jedną z najważniejszych inwestycji, służących mieszkańcom. Otwarto lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, co znacznie poprawi skuteczność ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

 

Na zaproszenie starosty myślenickiego Józefa Tomala i dyrektora SPZOZ Adama Stycznia na uroczystość otwarcia lądowiska, która odbyła się 8 grudnia br., przybyli m.in. Marek Haber Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, poseł Marek Łatas, posłanka Joanna Bobowska, Stefan Janusz Wojewódzki Inspektor ds. Ratownictwa Medycznego z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Marian Kowalczuk Dyrektor Regionu Południe SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie, radni powiatowi oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu w Myślenicach, burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski, przedstawiciele Rady Społecznej przy SPZOZ w Myślenicach, reprezentanci policji, straży, pogotowia ratunkowego, pracownicy szpitala w Myślenicach i stacji pomocy doraźnej oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przedstawiciele firmy budowlanej i projektowej wykonującej inwestycję ( m.in. firmy: Golland, Obiekt, Invest-Bud).

Gratuluję władzom powiatu i szpitalowi zakończenia tej inwestycji. Ma ona ogromne znaczenie dla tego regionu, gdzie z uwagi na biegnącą przez Wasz Powiat "Zakopiankę" dochodzi do wielu wypadków. Ta inwestycja wspaniale wpisuje się w krajowy system ratownictwa medycznego, z czego możecie być Państwo dumni- podkreślił podczas otwarcia lądowiska Marek Haber Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym udało nam się wspólnie ze szpitalem zrealizować inwestycję, dzięki której możemy sprawniej i jeszcze skuteczniej ratować życie i zdrowie ludzkie- powiedział starosta Józef Tomal, dziękując m.in. radnym za podjęcie decyzji o dofinansowaniu tego zadania z budżetu powiatu.

W kwietniu 2010 r. Powiat wspólnie ze szpitalem złożył wniosek o dofinansowanie budowy lądowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu "Infrastruktura i Środowisko". Udało się pozyskać ponad 1,076 mln zł. W maju 2011 r. zawarto umowy pomiędzy powiatem a instytucją finansującą tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Do inwestycji wartej ponad 1,35 mln zł, szpital dołożył 100 tys. zł, a powiat ponad 207 tys. zł. Na jego lokalizację wybrano plac od strony południowej za budynkiem szpitala. Prace nad budową rozpoczęto w lipcu tego roku. Dzięki tej inwestycji udało nam się spełnić wymóg zawarty w rozporządzeniu ministra zdrowia z marca 2007 roku o posiadaniu przez placówki mające w swoich strukturach Szpitalne Oddziały Ratunkowe lądowiska sanitarnego. Sprawa budowy lądowiska stała się tym pilniejsza, iż od jego posiadania zaczęto warunkować podpisanie kontraktów na Szpitalne Oddziały Ratunkowe - podkreślił dyrektor Adam Styczeń.

Pole wzlotów - z wyjątkiem płaszczyzny przyziemienia, która jest utwardzona -ma nawierzchnię darniową i wymiary 25 na 25 metrów. Jest obramowane opaską (o szerokości 1,5 m) z kostki betonowej. System oświetlenia włącza personel SOR. Oprócz tego załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ma dysponować radiowym systemem włączania oświetlenia. Procedura lądowania przewiduje fazę nalotu śmigłowca na lądowisko i lądowanie, które nie przekracza 1 minuty. Po wyłączeniu silników następuje przekazanie pacjenta personelowi szpitala, co też nie przekracza 1 minuty. Potem pilot uruchamia silniki i helikopter odlatuje, w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. A zatem cała procedura lądowania i startu śmigłowca nie jest dłuższa niż 3-4 minuty, tj. zgodna z wytycznymi rozporządzenia.

Ksiądz Tadeusz Kęsek poświęcił nowo oddane do użytku lądowisko, a także jedną z dwóch karetek, zakupioną przez Powiat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Łączna wartość projektu to ponad 600 tys. zł, za które zakupiono bogato wyposażone 2 karetki.

Powiat Myślenicki posiada aktualnie trzy karetki i trzy zespoły ratownicze finansowane przez NFZ. Co roku szpital stara się pozyskać czwartą karetkę i kontraktowanie dla niej, ale na razie bezskutecznie. Aktualnie posiadanie lądowiska i możliwość wezwania śmigłowca "odciąży" karetki i niejako zastąpi czwartą karetkę, niosąc szybką i skuteczną pomoc potrzebującym, poszkodowanym w wypadkach osobom.

Oprac. HKM