Od lewej: Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Józef Tomal Starosta Myślenicki, Andrzej Słonina wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Maciej Ostrowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki