Od lewej: Krzysztof Trojan Członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, Andrzej Pułka Członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki, Bolesław Pajka Członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, Doktor Jacek Pucz wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Józef Tomal Starosta Myślenicki, Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Maciej Ostrowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Adam Styczeń Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach, Mieczysław Kęsek Sekretarz Powiatu