Na pierwszym planie - od lewej: Józef Tomal Starosta Myślenicki,  ks. Bogdan Kordula - Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej - reprezentujący Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego