Na pierwszym planie - od lewej: Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Pani Dorota Ruśkowska – Misztal wyróżniona Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Józef Tomal Starosta Myślenicki