Od lewej: Jerzy Miller  Wojewoda Małopolski wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Henryk Migacz Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Józef Tomal Starosta Myślenicki