Od lewej: Henryk Migacz Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Józef Tomal Starosta Myślenicki