Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach wyróżniony Tytułem Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, od lewej: Józef Tomal Starosta Myślenicki, Michał Przęczek Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach, Jan Podmokły Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach, mł. bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Henryk Migacz Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego