Powiat Bełchatowski wyróżniony Tytułem Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, od lewej: Józef Tomal Starosta Myślenicki, Edward Olszewski Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego, Szczepan Chrzęst Starosta Bełchatowski, Henryk Migacz Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego