Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Nierozpoznana dysplazja jest przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najbardziej zaawansowaną ich postacią jest zwichnięcie biodra, które wśród populacji polskiej występuje z częstością 0,65%. Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, cierpienia, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych dniach – tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.

Do kogo jest skierowane zadanie:

 • do niemowląt zameldowanych na terenie powiatu myślenickiego.

 

Wiek uczestników zadania:

 • niemowlęta w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia.

 

Kwalifikacja do udziału w zadaniu:

 • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zadaniu i przeprowadzenie badania klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 

Kryterium:   

 • wiek dziecka kwalifikujący do usługi: od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca życia,
 • zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu myślenickiego,
 • wizyta pierwszorazowa.

Wykonywane zabiegi:

 • badanie kliniczne i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 

Usługa:

 • badanie kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych.

Realizator:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

 

Rejestracja:

 • za pośrednictwem platformy Zdrowa Rodzina
 • telefonicznie: 12 273 02 96.