STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl/

KARTA INFORMACYJNA

WYSTĘPOWANIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWACH OCHRONY PRAW I INTERESÓW KONSUMENTÓW


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Interwencja podejmowana jest na pisemny wniosek konsumenta. Wysyłane jest przez Rzecznika pismo z wystąpieniem do przedsiębiorcy w sprawie będącej przedmiotem interwencji. Prowadzona jest mediacja mająca na celu polubowne zakończenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. O wyniku sprawy konsument jest informowany pisemnie. Jeśli nie ma możliwości pozytywnego załatwienia sporu zgodnie z żądaniem konsumenta a istnieją ku temu uzasadnione podstawy, dalsze dochodzenie roszczeń może odbywać się na drodze sądowej.

KOGO DOTYCZY :
Osoby fizyczne (konsumenci)

WYMAGANE DOKUMENTY :
Wniosek o podjęcie interwencji, kserokopie dowodu zakupu produktu lub umowy, której sprawa dotyczy. Wszelkie dokumenty mające znaczenie dla sprawy takie jak: korespondencja ze sprzedawcą, składane uprzednio pisma reklamacyjne wraz z udzielonymi odpowiedziami.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

 Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

 

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek (prośba o interwencję) pdf  

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :
Brak


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myślenicach ul. Drogowców 2a, 32-400 Myślenice


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Osobiście – dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2a


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Termin podjęcia działań przez Rzecznika Konsumentów następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin załatwienia sprawy zależny jest od toku postępowania mediacyjnego i charakteru sprawy.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. u. z 1997 r., Nr 140, poz 939 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 625 z późn. zm.). Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm).


TRYB ODWOŁAWCZY :
Brak


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/wcag/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/