Starosta Myślenicki realizując obowiązek wynikający z art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi prowadzi Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy.

Dane na temat osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi są dostępne w aplikacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja)