STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska,


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Wnioskujący składa wniosek na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach,
 • Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanego,
 • Wniosek wraz jest sprawdzany przez pracownika wydziału pod względem wymagań odpowiednich przepisów prawnych,
 • Decyzja jest wydawana przez kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska, działającego z upoważnienia Starosty Myślenickiego.

KOGO DOTYCZY :
 • osoba prawna
 • osoba fizyczna

WYMAGANE DOKUMENTY :
 • wniosek o wydanie decyzji
 • wyniki pomiaru hałasu
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wypis z ewidencji gruntów

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
 • brak wzoru formularza / wniosku

OPŁATY :
 • 2011zł /duże przedsiębiorstwa/, 506zł /mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/ za wydanie decyzji płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub na konto bankowe
 • Jednostki samorządowe i budżetowe są zwolnione z opłat

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe, ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice,
 • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1 miesiąc (art. 35, art. 57 KPA /Dz.U.z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./), 2 miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2019 r. 1396 poz. z późn. zm./

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski:
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/