STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Starosta wydaje zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I i II.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej - którego naciski na oś, rzeczywista masa całkowita, długość oraz wysokość są normatywne, natomiast szerokość przekracza dopuszczalne normy w zakresie opisanym w poniżej załączonej tabeli. Siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych Powiatu Myślenickiego. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd pojazdu nienormatywnego , którego naciski na oś oraz rzeczywista masa całkowita są normatywne, natomiast długość, szerokość oraz wysokość, przekraczają dopuszczalne normy w zakresie opisanym w poniżej załączonej tabeli. Siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych Powiatu Myślenickiego. Zezwolenie wydaje się na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Kryteria dla kategorii I i II opisane są w tabeli zamieszczonej w UWAGACH


KOGO DOTYCZY :

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna.
(właściciel pojazdu lub inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa)


WYMAGANE DOKUMENTY :

I. Wniosek o wydanie zezwolenia Kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien zawierać dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy i numer telefonu i faksu,
 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (REGON)
 4. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
 5. markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu,
 6. Numer nadwozia/podwozia/ramy
 7. kserokopię dow. rejestracyjnego pojazdu
 8. Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu
 9. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

 II. Wniosek o wydanie zezwolenia Kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien zawierać dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy i numer telefonu i faksu,
 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (REGON)
 4. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
 5. Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu
 6. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

 Do wniosku należy dołączyć:

Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych Kat. I Microsoft Word Adobe Reader
Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych Kat. II  Microsoft Word Adobe Reader

OPŁATY :

Wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
w kategorii I - 100 zł;
w kategorii II

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17zł

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Janusz Leńczowski-Kościelniak
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 116

Telefon: 122 744 502
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. M. Reja 13
 • "OSOBIŚCIE" - Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Drogowców 2a 32-400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Zezwolenia kategorii I i II wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA :

 • 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450-tj. z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 stycznia 2021r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2021.212)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 luty 2021r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2021.315)
 • Zał. cz. IV - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546-tj.z póżn.zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY :

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podst. prawna ustawa KPA (Dz.U.2021.735-t.j z późn.zm.) art. 127 i 129


Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z obowiązującego oznakowania dróg.

Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienoramtywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.

Wyciąg:
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022-tj. z późn. zm.).

Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m, i nie obejmuje ona lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych.

Szerokość nadwozia pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić do 2,6 m.

Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu - 12,00m;
 2. przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m;
 3. pojazdu członowego - 16,50 m;
 4. zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m
 5. autobusu przegubowego - 18,75 m;
 6. autobusu dwuosiowego - 13,50 m;
 7. autobusu o liczbie osi większej niż dwie - 15,00 m;
 8. zespołu złożonego z autobusu i przyczepy - 18,75 m;
 9. zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy - 22,00 m;

motocykla, motoroweru lub roweru, pojazdu czterokołowego oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru, roweru lub pojazdu czterokołowego z przyczepą - 4,00 m.


* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/