STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYREJESTROWANIE POJAZDU - DEMONTAŻ


OPIS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 • Postępowanie w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lubosobę przez niego pisemnie upoważnioną
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli Strona dostarczy komplet dokumentów
 • Postępowanie kończy się decyzją administracyjną wyrejestrowaniu pojazdu wydaną przez pracownika organu rejestrującego z upoważnienia Starosty.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osobaprzez niego upoważniona ). Do organu rejestrującego powinni zgłosić się wszyscy właściciele/ współwłaściciele pojazdu ( jeżeli nie jest to możliwe należy  udzielić pisemnego pełnomocnictwa ).
 • Dowód rejestracyjnypojazdu
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu  wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbieraniapojazdów
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za składanie fałszywych zeznan w przypadku kradzieży pojazdu( 233 § 1. Kodeksu Karnego)
 • Dokument  potwierdzający zbycie pojazdu za granice i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granice lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granica ( np. kopia zagranicznego dowodurejestracyjnego) oraz dokumenty pojazdu, które nie zostały przekazane nowemu nabywcy( wywóz pojazdu za granicę)
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu zagranicą. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku
  o wyrejestrowanie pojazdu wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa
  z którego pojazd został sprowadzony.
 • Tablice rejestracyjne
 • Pełnomocnictwo w formie pisemnej jeżeli sprawę załawia pełnomocnik lub występuje wspołwłaścość w dowodzie rejestracyjnym
 • Dokument potwierdzający tożsamość
 • Polisa OC

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek wyrejestrowanie samochodu Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :

10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu

Opłata można dokonać:

 • w kasie Starostwa Wydziału na ul. Drogowców 2,
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach
 • na rachunek bankowy UMiG Myślenice  91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

Opłata za wyrejstrowanie pojazdu  dokonywana poza kasą urzędu musi zawierać w tytule przelewu:  numer VIN / nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie  składa się za pośrednictwem Starosty Myślenickiego
w ciągu 14 dni.


Rachunki bankowe:

 1. OPŁATY KOMUNIKACYJNE (wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków),

07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

 

 1. OPŁATA SKARBOWA : 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów
Telefon: 12 2744 503 - 510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny specjalista: Tomasz Bombol

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PODSTAWA PRAWNA: 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/