STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
  • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
  • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
  • Postępowanie kończy się wpisem adnotacji o zmianie własciciela przedmiotowego pojazdu w ewidencji pojazdów

KOGO DOTYCZY :
Procedura dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów w przypadku zbycia pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY :
  1. Wniosek
  2. Załączniki:
    • kopia umowy kupna - sprzedaży bądź innego dokumentu na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Microsoft Word

OPŁATY :
bezpłatnie

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów
Telefon: 12 2744 503 - 510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA :
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami

TRYB ODWOŁAWCZY :
NIE PRZYSŁUGUJE (nie wydaje się decyzji)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/