STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
  • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
  • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
  • Postępowanie kończy się wpisem adnotacji o zmianie własciciela przedmiotowego pojazdu w ewidencji pojazdów

KOGO DOTYCZY :
Procedura dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów w przypadku zbycia pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY :
  1. Wniosek
  2. Załączniki:
    • kopia umowy kupna - sprzedaży bądź innego dokumentu na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :
bezpłatnie

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala Obsługi Klienta – stanowiska rejestracji pojazdów

Telefon: 122 744 503-510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA :
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami

TRYB ODWOŁAWCZY :
NIE PRZYSŁUGUJE (nie wydaje się decyzji)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/