STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Zezwolenie wraz z wypisami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób krajowym transporcie drogowym wydaje Starosta po sprawdzeniu stosownych dokumentów. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni. Postępowanie kończy się wydaniem zezwolenia i wypisów na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

KOGO DOTYCZY :
Osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego osób autobusem lub samochodem osobowym (z wyjątkiem TAXI) na liniach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu myślenickiego oraz posiadających licencję na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. kopia licencji
  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
  3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
  4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
  5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
  6. cennik
  7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
  8. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (przy przewozach regularnych specjalnych)
  9. kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications

OPŁATY :
Pliki do pobrania : .doc .pdf .odt
Zezwolenia wydaje się za opłatą w/g załącznika (Dz.U. z2004r. Nr. 159 poz.1664) Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Krzysztof Rzeszutko


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 115

Telefon: 122 744 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.) art. 35.

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
Zezwolenie wydawane jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów. Jeżeli są niejasno sformułowane lub niekompletne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.