STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYMIANA DOKUMENTU POSIADANEGO PRAWA JAZDY


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
UWAGA ! ! !

Dotyczy posiadaczy starych druków w formie książeczkowej


  • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy
  • Wniosek po weryfikacji dokumentów przekazywany jest drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu produkcji prawa jazdy.

KOGO DOTYCZY :
Dotyczy osób posiadających prawo jazdy wydane w okresach:
  • Data wymiany PJ -> Okres wymiany PJ
  • 1955r - 19.07.1968r -> 01.07.2000r - 30.06.2001r
  • 20.07.1968r - 31.12.1983r -> 01.07.2001r - 31.03.2003r
  • 01.01.1984r - 30.04.1993r -> 01.01.2003r - 31.12.2004r
  • po 01.05.1993r -> - 30.06.2006r
W Starostwie Powiatowym w Myślenicach prawo jazdy mogą wymienić osoby zamieszkałe (posiadają stałe zameldowanie) na terenie Powiatu Myślenickiego.
U W A G A ! ! !
Prawo jazdy nie wymienione w wymienionych okresach traci ważność, lecz może być w każdym momencie wymienione!

WYMAGANE DOKUMENTY :
Do wniosku należy dołączyć:
  • fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wniosek wydanie prawa jazdy   pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :
Opłata za wyprodukowanie prawa jazdy w wysokości 100 zł, oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,5 zł płatne w kasie Starostwa przed zamówieniem dokumentu w PWPW. 

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Adriana Bielecka, Joanna Bułat


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala Obsługi Klienta – stanowiska wydawania praw jazdy

Telefon: 122 744 511 ; 122 744 519
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko praw jazdy

lub za pośrednictwem poczty na adres:
32-400 Myślenice, ul. Mikołaja Reja 13.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
30 dni od złożenia wniosku - Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
Z uwagi na konieczność skanowania wniosku, prosimy o składanie wniosków na oryginalnych formularzach dostępnych w Wydziale Zarządzania Ruchem Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/