STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE PRAWA JAZDY


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
  • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła wniosek o wydanie prawa jazdy razem z pozostałymi załącznikami do Starostwa, które zamawia drogą elektroniczną wykonanie prawa jazdy u producenta - (Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych).

KOGO DOTYCZY :
Osoby zamieszkałej na terenie Powiatu Myślenickiego, która pozytywnie zdała egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

WYMAGANE DOKUMENTY :
Wniosek składany jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek wydanie prawa jazdy   Adobe Reader  

OPŁATY :
Opłata za wyprodukowanie prawa jazdy w wysokości 100 zł, oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,5 zł płatne w kasie Starostwa przed zamówieniem dokumentu w PWPW.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Sala obsługi Klienta - stanowisko praw jazdy
Telefon: 12 2744 511 - 512
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Wniosek składany jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
10 dni - od otrzymania kompletu dokumentów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/