STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA POJAZDÓW NOWYCH


OPIS ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika ( za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawienictwo w celu złożenia oświadczenia przez Stronę postępowania ( tzw. centrum życiowe)
  • Sprawa jest załatwiana niezwłocznie w urzędzie jeżeli Strona dostarczy komplet dokumentów
  • Postępowanie kończy się decyzją  w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego przez pracownika organu rejestrującego

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona). Do organu rejestrującego powinni zgłosić się wszyscy właściciele, jeżeli nie jest to możliwe należy  udzielić pisemnego pełnomocnictwa
  2. Oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu (np. faktura, rachunek, itp.)
  3. Świadectwo zgodności WE oraz oświadczenie producenta wraz z danymi niezbędnymi do rejestracji
  4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Może to być np. wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy; lub dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu wyprodukowanego poza Unią Europejską. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży
  5. Opłata z tytułu rejestracji pojazdu
  6. Dokument potwierdzający tożsamość
  7. Pełnomocnictwo  (jeśli  jest współwłascość a do rejestracji przychodzi  np. jedna osoba lub właściciel wyznaczy swojego przedstawiciela do załatwienia wyżej wymienionej sprawy)

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o rejestrację Microsoft Word pdf
Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie  składa się za pośrednictwem Starosty Myślenickiego w ciągu 14 dni.


OPŁATY:
https://www.myslenicki.pl/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/komunikacja-i-transport/2065-oplaty


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/