STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA POJAZDÓW UŻYWANYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE RP


OPIS ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika ( za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawienictwo w celu złożenia oświadczenia przez Stronę postępowania ( tzw. centrum życiowe )
 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w urzędzie jeżeli Strona dostarczy komplet dokumentów
 • Postępowanie kończy się decyzją w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego przez pracownika organu rejestrującego

Od 4 września 2022 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym" na podstawie której unieważnione zostały Karta  Pojazdu i Nalepka kontrolna na przednią szybę samochodu. W związku z powyższym podczas rejestracji nie ma obowiązku ich przedłożenia.


WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona ). Do organu rejestrującego powinni zgłosić się wszyscy właściciele ( jeżeli nie jest to możliwe należy  udzielić pisemnego pełnomocnictwa )
 2. Dowód rejestracyjny wraz z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne )
 3. Dokument potwierdzający prawo własności faktura zakupu, umowa sprzedaży, umowa
  o dział spadku, umowa zamiany lub umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia itp.
 4. Tablice rejestracyjne - brak tablic rejestracyjnych uniemożliwi rejestrację pojazdu! 
 5. Dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli była wydana, w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza oświadczenie o jej utracie; oświadczenie to może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie
 6. W przypadku pojazdów wycofanych z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego) - decyzja
  o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 7. Opłata z tytułu rejestracji pojazdu
 8. Dokument potwierdzający tożsamość

Od 31 stycznia 2022 roku wprowadzono możliwość zachowania aktualnych tablic rejestracyjnych, jeśli  pojazd  jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i posiada tablice  zgodnie z przepisami rozporządzenia tj. tzw „Eurotablice”  ( jeśli tylko są czytelne i w dobrym stanie ) Tablice "białe" z flagą PL oraz "czarne" muszą zostać zmienione!!!

Tablice powinny być utrzymane w należytym stanie (nieuszkodzone, niezniszczone) a także czytelne i czyste.


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o rejestrację Microsoft Word pdf
Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Myślenickiego
w ciągu 14 dni.


OPŁATY:
https://www.myslenicki.pl/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/komunikacja-i-transport/2065-oplaty


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/