STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA POJAZDÓW ZAGRANICZNYCH


OPIS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika ( za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawienictwo Strony w celu złożenia odpowiedniego oświadczenia ( tzw. centrum życiowe)
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli Strona dostarczy komplet dokumentów
 • Postępowanie kończy się decyzją administracyjną o wydaniu dowodu rejestracyjnego przez pracownika organu rejestrującego 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona ). Do organu rejestrującego powinni zgłosić się wszyscy właściciele, jeżeli nie jest to możliwe należy udzielić pisemnego pełnomocnictwa
 2. Dokument potwierdzający tożsamość właściciela lub osoby przez niego upoważnionej – do wglądu
 3. Dokument potwierdzający prawo własności faktura zakupu, umowa sprzedaży lub umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności itp. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku
  o rejestrację pojazdu wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony
 4. Zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu a w przypadku jego braku dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z organu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku jego utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu. W przypadku gdy dowód składa się z części I i z części II do wniosku o rejestrację pojazdu  należy dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego
 5. Zagraniczne tablice rejestracyjne –w przypadku braku tablic wystarczy przedłożyć   oświadczenie o ich braku lub konieczności zwrotu do kraju, z którego pojazd przybył
 6. W przypadku nowych samochodów zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się:  świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji
 7. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza UE i jest rejestrowany po raz pierwszy
 8. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy ( rejestracja warunkowa- dokument  ten może być dostarczony przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego)
 9. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 10. Oświadczenie o imporcie bezpośrednim lub informacja na dowodzie własności pojazdu o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 11. Dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o rejestrację Microsoft Word pdf
Wniosek o dodatkową tablicę rejestracyjną Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY:
https://www.myslenicki.pl/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/komunikacja-i-transport/2065-oplaty


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/