STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


OPIS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 • Postępowanie w przedmiocie czasowego wycofania pojazdu z ruchu wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika
 • Sprawę załatwia się w organie rejestracyjnym niezwłocznie jeżeli Strona dostarczy komplet wymaganych dokumentów
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągniki samochodowe; pojazdy specjalne; autobusy. Pojazdy te mogą być wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony ale łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu
 2. samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub wystąpienia szkody istotnej mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • tablice rejestracyjne
 • w przypadku samochodu osobowego do wniosku dołącza się oświadczenie właściciela, że wystąpiły szkody istotne lub samochód wymaga wykonania naprawy elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę:" Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 • W przypadku współwłaścicieli wymagane jest osobiste stawiennictwo każdego z nich lub przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa.
 • Dokument potwierdzający tożsamość

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY:

Wysokość opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu uzależniona jest od okresu na jaki pojazd ma zostać wycofany z ruchu.

Wysokość opłat dla ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu lub przyczepy/samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg.

 • 80zł ( na okres 2 miesięcy );
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4 zł ( od 3 do 12 miesięcy )

2 zł ( od 13 do 24 miesięcy )

0,25 zł ( od 25do 48 miesięcy )

Wysokość opłat dla samochodu osobowego:

 • 80zł ( na okres 3 miesięcy )
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.:  do 12 miesięcy

Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego z ruchu następuje na wniosek właściciela.  Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności przeglądu technicznego pojazdu, należy uprzednio złożyć wniosek o wydanie czerwonych tablic do badania technicznego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie  składa się za pośrednictwem Starosty Myślenickiego
w ciągu 14 dni.


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/