STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO


Od 4 grudnia 2020. w sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie miejsca na pieczątki potwierdzające badanie techniczne nie trzeba składać wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu jest konieczna w następujących przypadkach: 

 • gdy zmianie ulegną dane właściciela pojazdu np. wskutek zmiany nazwiska
 • gdy zmianie ulegną dane techniczne pojazdu np. przez poważne zmiany konstrukcyjne
  ( tj. np. zmiana rodzaju, mas itp. )
 • gdy dokument zostanie zniszczony lub zagubiony

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
 • dowód rejestracyjny wraz z ważnym badaniem technicznym
 • w przypadku zmian konstrukcyjnych w pojeździe badanie techniczne z opisem tych zmian
 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego - w przypadku jego utraty

W przypadku zmiany rodzaju pojazdu  (np. z ciężarowego na osobowy):

 • Oświadczenie wystawione przez firmę, która dokonała zmian konstrukcyjnych lub faktura za wykonanie takiej usługi oraz wpis CEiDG lub KRS- potwierdzający, że przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie naprawy i obsługi pojazdów
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny” podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj „furgon”,„furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).

W przypadkach o zmiany mas i nacisków osi, do wniosku dołącza się:

 • dowód rejestracyjny;
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi

 

Wymianą powinny zainteresować się jednak osoby które planują wyjazd za granicę - tam posiadanie aktualnego dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe.


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Microsoft Word pdf
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPIS ZAŁATWIENI SPRAWY:

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika ( za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawienictwo w celu złożenia oświadczenia przez Stronę ( tzw.centrum życiowe).Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli Strona dostarczy komplet dokumentów

Postępowanie kończy się decyzją o wydaniu dowodu rejestracyjnego


* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/