STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

 

KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM

 

OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Postępowanie w celu wydanie Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wszczyna się na wniosek strony skierowany do Wydziału.

O wydanie Zezwolenia ubiega się strona (osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia,  kierująca pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne) w ramach stosunku pracy lub prowadzonej działalności. 


Opłaty:

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 50 zł 

Opłatę można wnieść:

 • w Punktach Obsługi Bankowej 
 • na rachunek bankowy: BNPPL nr konta 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039
 • przy okienku w Kasie Wydziału Komunikacji przy ul. Drogowców 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w terminie 2 - 7 dni roboczych (dokładny termin odbioru wskaże pracownik przyjmujący wniosek).

Zezwolenie można odebrać w miejscu złożenia wniosku.

 


Tryb odwoławczy:

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2021.1212 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 roku (Dz.U.2018.1392 t.j.) w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy lub ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne wydanego w trybie art.75 ust.1 pkt.6 – ustawy o kierujących pojazdami
 • kopia orzeczenia psychologicznego  o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne wydanego w trybie art.82 ust.1 pkt.6
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 • do wglądu oryginały w/w dokumentów, prawo jazdy, dowód osobisty.

W przypadku braku któregoś z załączników  lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wydanie zezwolenia  nastąpi po uzupełnieniu braków.

Z obowiązku ukończenia kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zwolnieni  są  kierowcy ochotniczych straży pożarnych. Osoby te zobowiązane są  przedstawić zaświadczenia wydane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.


Formularz wniosku do pobrania:  

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o wydanie przedłużenie zezwolenia Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

 


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Karolina Boryczko


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 117

Telefon: 122 744 516
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice