STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


UDZIELANIE INFORMACJI Z ZAKRESU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU PRZYJMUJE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH :
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30-12.30
środa 7.30-15.30
czwartek 12.30-15.30
piątek 7.30-14.00


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

  • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kserokopii mapy ewidencyjnej
  • wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku na działce
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków 

KOGO DOTYCZY :

  • Osoby fizyczne i prawne w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osoby upoważnione.

WYMAGANE DOKUMENTY :
Prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stosowane wnioski (formularze)


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* : 

Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

 

Formularz / wniosek :*.PDF 
Zgłoszenie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków pdf  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku na działce pdf  
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków pdf  

 

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :
Wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U. z 4 lipca 2014r. Poz.897). Opłata skarbowa w przypadku:

  • upoważnienia (pełnomocnictwa)
  • za dokonanie czynności urzędowej (np. zaświadczenia ) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

  • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe, ul. Reja 13, 32 - 400 Myślenice,
  • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Wypisy z operatu ewidencji gruntów wydaje się "od ręki".
Inne sprawy - niezwłocznie, nie przekraczając okresu 1 miesiąca


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r., Nr 240, poz 2027)

Rozporządzenie MRR i B z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz 454)


TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Myślenickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak