STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


Publikacja w BIP zawiadomienia o ustaleniu granicy działek ewidencyjnych.


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


KOGO DOTYCZY :

Jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych i kartograficznych


WYMAGANE DOKUMENTY :

 • wniosek o publikację zawiadomień w BIP
 • zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek :

.doc

.pdf
 Wniosek o publikację zawiadomień w BIP word pdf

 


OPŁATY:

 • brak opłaty

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Pracownicy Wydziału Geodezji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 

Wniosek można:

 • złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Myślenicach –Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Drogowców 2a
 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice;
 • przesłać drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [e- PUAP].
 • Godziny urzędowania: pon:7:30-16:00; wt.-czw.7:30-15:30; pią: 7:30-14:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • 3 dni robocze

PODSTAWA PRAWNA :

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

 

Informacje dotyczące  Ochrona Danych Osobowych:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Myślenicki, mający siedzibę w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Złożenie przez  Panią/Pana wniosku powoduje, że dane osobowe podane przez Panią/Pana we wniosku, np. imię i nazwisko, adres zostają wprowadzone do zbioru Rejestr wniosków, prowadzonym przez Starostę Myślenickiego.
 • W Starostwie Powiatowym w Myślenicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z zakresu administracji rządowej Staroście Myślenickiemu, zgodnie z art. 6, art. 9 oraz art. 10 RODO.