STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl
https://portal.myslenicki.pl/


KARTA INFORMACYJNA
Narady koordynacyjna


OPIS SPRAWY / ZADANIA : 

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu


KOGO DOTYCZY :

  • Inwestor / upoważniony przez niego przedstawiciel/ lub projektant

WYMAGANE DOKUMENTY :

  • Wniosek elektroniczny
  • Zeskanowana dokumentacja:

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych, z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci, posiadającej klauzulę urzędową bądź oświadczenie geodety o pozytywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji (pliki w formacie PDF oraz JPG), potwierdzony za zgodność z oryginałem mapy przez projektanta.

- pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową

- warunki techniczne z poszczególnych branż (sprawdzić ewentualny zapis dotyczący akceptacji tras w zakładach przed złożeniem na naradę koordynacyjną),

- w przypadku uzgodnienia infrastruktury elektroenergetycznej, wstępna akceptacja trasy przez TAURON S.A.,

- w przypadku przejścia przewodu przez drogę, zgoda zarządcy drogi,

- jeśli współwłaścicielami drogi są osoby prywatne, zgoda pojedynczych osób nie jest wymagana,

- plik graficzny w formacie dxf (zapisany w wersji AutoCad 2000), dgn (v7) lub kcd, wrysowany wyłącznie projekt z siatką krzyży (bez zbędnych elementów i szrafury zwiększających pojemność pliku).


FORMULARZE / WNIOSKI  :

https://portal.myslenicki.pl/

 

 - moduł Portal Projektanta, wniosek generowany automatycznie

 

OPŁATY:

  • Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania projektowanych sieci. Wysokość opłaty zawarta jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty dostępnym w Portalu Projektanta po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku

Opłata skarbowa zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) w przypadku:

- upoważnienia, pełnomocnictwa
płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

  • W przypadku dokonywania opłaty poza systemem niezbędne jest wygenerowanie potwierdzenia transakcji i umieszczenie go w dokumentach sprawy na Portalu Projektanta

 


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

  • Serwerowa aplikacja internetowa “WebEWID” dostępna pod adresem https://portal.myslenicki.pl/ - moduł Portal Projektanta – logowanie wymaga posiadania Profilu Zaufanego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 28b.5 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


PODSTAWA PRAWNA :

·         Art. 28a, 28ba, 28bb, 28c, 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)


TRYB ODWOŁAWCZY : 

·         Przepisy prawne nie przewidują środków odwoławczych.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zapytania można przesłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.