STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ


OPIS SPRAWY / ZADANIA:

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek strony
 • Po wszczęciu postępowania pracownik Wydziału Architektury sprawdza kompletność wniosku. Jeżeli wniosek jest prawidłowy, prowadzi się postępowanie i przygotowuje stosowną decyzję
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji zezwalającej na rozbiórkę lub o odmowie wydania pozwolenia
 • Decyzję wydaje Starosta lub osoba przez Niego upoważniona

KOGO DOTYCZY :
O pozwolenie na rozbiórkę ubiegać się każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3),
 • Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczegółowymi
 • W zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu,
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu strony

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę   Adobe Reader ---

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  można:

1. Wypełnić wniosek, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić wniosek i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY :
 • Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej – 36 zł
  Opłatę można dokonywać na rachunek bankowy:

BS w Wieliczce O/Myślenice nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Kontakt do wydziału Architektury


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo budowlane
 • Ustawa o opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/