STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Wydział Architektury wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanego podmiotu w sprawie zmiany inwestora
 • Stronami w postępowaniu są tylko nowy i dotychczasowy inwestor
 • Postępowanie kończy się decyzją o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub odmowa przeniesienia pozwolenia
 • Decyzję wydaje Starosta lub osoba przez Niego upoważniona

KOGO DOTYCZY :
O załatwienie sprawy może ubiegać się każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY :
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę PB-9
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę   Adobe Reader  
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   Adobe Reader ---

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  można:

1. Wypełnić wniosek, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić wniosek i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY :
 • Opłata skarbowa – 90 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego
 • Opłatę można dokonywać na rachunek bankowy:

BS w Wieliczce O/Myślenice nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Kontakt do wydziału Architektury


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy

PODSTAWA PRAWNA :
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo budowlane
 • Ustawa o opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
W toku postępowania Wydział sprawdza, czy przenoszone pozwolenie na budowę nie utraciło ważności.

* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/