STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - ROZBIÓRKI


OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Z chwilą złożenia zgłoszenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach, prowadzone jest postępowanie zgłoszeniowe, które kończy się milczącą zgodą, polegającą na tym, że jeżeli Starosta Myślenicki w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu (w formie decyzji) można przystąpić do wykonywania robót.

 • W ramach postępowania może być wydawane postanowienie nakazujące uzupełnienie, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnoszony jest sprzeciw, w formie decyzji
 • Jeżeli zakres zgłaszanych robót nie mieści się w katalogu robót, które według Prawa budowlanego nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłaszane roboty naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji WZ), wydawana jest również decyzja o sprzeciwie;
 • Prawo budowlane, w szczególnych przypadkach, przewiduje również możliwość nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, chociaż zgłaszane roboty znajdują się w katalogu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

KOGO DOTYCZY :
O załatwienie sprawy może ubiegać się każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY :
 • Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) lub Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Projekt zagospodarowania z opisem (dot. przyłączy, instalacji zbiornikowych na gaz ziemny ze zbiornikiem do 7m2 dla budynków jednorodzinnych oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych)

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych   Adobe Reader  
Zgłoszenie wykonania rozbiórki --- Adobe Reader ---
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane --- Adobe Reader ---

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  można:

1. Wypełnić wniosek, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić zgłoszenie i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY :
 • Brak
Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe
OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Kontakt do Wydziału Architektury


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
 • Do 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo budowlane.

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji o sprzeciwie lub o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Można uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez uwag, przed upływem 21-dniowego terminu.

* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/