STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

 

KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY (ROZBIÓRKI)


OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Dziennik prowadzony w formie papierowej: 

 • Złożenie zakupionego we własnym zakresie dziennika budowy (format obowiązujący od 27.01.2024 roku)
 • Wypełnienie pierwszej strony dziennika budowy przez upoważnionego pracownika Wydziału Architektury wraz z opieczętowaniem wszystkich stron dziennika
 • Odebranie dziennika budowy w siedzibie Wydziału Architektury w Myślenicach ul. Drogowców 2A, II piętro

Dzienniki w formie papierowej będą wydawane do dnia 31.12.2029 roku.

Dziennik prowadzony w formie elektronicznej:

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: Prowadzenie elektronicznego dziennika budowy.pdf

KOGO DOTYCZY:

 • Inwestora (lub upoważnionej przez niego osoby), który otrzymał pozwolenie na budowę lub dokonał skutecznego zgłoszenia budowy z projektem

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia - do wglądu

OPŁATY:
 • Brak

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Siedziba Wydziału Architektury ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • 3 dni robocze od daty złożenia dziennika budowy

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Brak

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 • Zakupiony we własnym zakresie dziennik budowy wraz z kserokopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) lub zaświadczenia można wysłać pocztą do tutejszego urzędu na adres:
  Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice.
  Zarejestrowany dziennik budowy zostanie odesłany pocztą na wskazany adres.


* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski:

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/