STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY WOLNO STOJĄCYCH, NIE WIĘCEJ NIŻ DWUKONDYGNACYJNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2, KTÓRYCH OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE LUB DZIAŁKACH, NA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, A BUDOWA JEST PROWADZONA W CELU ZASPOKOJENIA WŁASNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH INWESTORA


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Zgłoszenie zamiaru budowy z załącznikami składa się na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Do budowy można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

KOGO DOTYCZY :
 • O załatwienie sprawy może ubiegać się każdy w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zgłoszenie zamiaru budowy składa się na druku PB-2a.
 • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego, z zaświadczeniem o wpisie projektanta (projektantów) na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz opiniami uzgodnieniami pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami (w razie potrzeby)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 • Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • W razie potrzeby, pełnomocnictwo ustanowione przez inwestora

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Adobe Reader ---
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   Adobe Reader ---
Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane MS Word Adobe Reader  

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  można:

1. Wypełnić zgłoszenie, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić zgłoszenie i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY:

 • Brak

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Kontakt do wydziału Architektury

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty w formie papierowej można składać osobiście lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2a;
 • dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Do budowy można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
PODSTAWA PRAWNA:
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Prawo budowlane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Brak

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 • Brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/