Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r., wznawia się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane są:

  • w Starostwie Powiatowym w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 5,
  • w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 22,
  • w Urzędzie Gminy Lubień, Lubień 50

 

Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowanych są w:

  • Urzędzie Gminy Siepraw Kawęciny 28,
  • Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, - dodatkowo punkt ten posada specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten pełniony jest w każdy czwartek.

 

Telefoniczna rejestracja odbywa się pod nr tel. 12 274 97 59 w godz. pracy Starostwa:

  • poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00
  • wtorek do czwartek w godz. 7:30 – 15:30
  • piątek w godz. 7:30 – 14:00

Jeżeli chcesz, możesz zarejestrować się samodzielnie klikając na poniższy link i wypełniając formularz w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości:

LINK https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

Szczegółowe informacje dotyczące godz. dyżurów w poszczególnych punktach oraz zasad korzystania z bezpłatnych porad prawnych znajdują się na stronie starostwa

LINK: Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Poniżej zamieszczamy link do pobrania materiałów przygotowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda, organizację pozarządową która realizuje zadanie powierzone przez POWIAT MYŚLENICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatne mediacje w trzech punktach na terenie Powiatu Myślenickiego: w Lubniu,w  Sułkowicach oraz w  Sieprawiu a także zadanie z zakresu edukacji prawnej.
Celem  powyższego zadania jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców Powiatu Myślenickiego w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów oraz edukacja prawna,  która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

 Są to między innymi:

- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),
- Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
- Słuchowiska prawne/podcasty
(„Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),
- Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),
- E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Link: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-myslenicki-2023/

 

Materiały edukacyjne dostępne są też na stronie  www.pomocprawna.sc.org.pl:

- Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,
- Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,
- Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia Mediacji ( 16.10 - 20.10.2023 ), która ma na celu szerzenie wśród obywateli Polski wiedzy o możliwościach skorzystania z mediacji zamieszczamy materiały informacyjno-edukacyjne i zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.