O PROJEKCIE

W dniu 14 lipca 2010 r. marszałek Marek Nawara, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, podpisał umowę partnerską ze starostą myślenickim Józefem Tomalem, wicestarostą Krzysztofem Halkiem oraz skarbnikiem powiatu Marią Niżnik na realizację systemowego projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010 - 2014, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Łączna kwota projektu dla Powiatu Myślenickiego wynosi: 7 180 406 PLN w tym: 6 264 904 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetupaństwa, a kwota 915 502 PLN stanowi wkład własny powiatu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego odbioru wizerunku tej sfery edukacji. Do projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w Powiecie Myślenickim przystąpiło 6 zespołów szkół zawodowych:

 1. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach,
 2. Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach,
 3. Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach,
 4. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach,
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu,
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych, dla których Powiat Myślenicki jest organem prowadzącym, będą uczestniczyć w kursach z praktycznej nauki zawodu oraz w dodatkowych, specjalistycznych zajęciach wzmacniających ich kompetencje ogólne. Do projektu wybrane zostały branże: turystyczno - gastronomiczna, rolno-przetwórcza, mechaniczno - mechatroniczna, informatyczno - elektroniczna, budowlana i usługowa. We wszystkich szkołach zawodowych Powiatu Myślenickiego przeprowadzonych zostanie około 50 różnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe np.: wdrożenie systemu HACCP, dietetyk, produkcja i zdobienie tortów, budowanie efektywnych zespołów w branży hotelarsko-gastronomicznej, kelner-barman, decoupage, umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym, operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym, od podstaw do samodzielnego księgowego, malarz-tapeciarz, fliziarz - posadzkarz, tynkarz - murarz, spawacz, operator wózków widłowych, kierowca wózków jezdniowych silnikowych, fryzjerstwa, florystyki, renowacji mebli, carvingu oraz kurs sommelierski.

Dodatkowo w ramach programu projektu przewidziane są wycieczki dydaktyczne (doradztwo zawodowe) uczniów szkół zawodowych do firm i przedsiębiorstw z różnych branż oraz praktyki zawodowe u pracodawców. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi w obszarze rynku pracy.

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" zakłada również doposażenie szkół w sprzęt techniczny i dydaktyczny, niezbędny do realizacji planowanych zajęć w poszczególnych branżach za kwotę 801 432,71 PLN. Powiat Myślenicki wyposaży oraz zmodernizuje w ten sposób pracownie: gastronomiczne, architektury krajobrazu, spawalnicze, mechaniki pojazdowej, informatyczne, językową.

Od dnia 1 września 2012 roku  - w związku z likwidacją Zespołu Szkól Technicznych i Rolniczych w Dobczycach projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” jest realizowany w 5. zespołach szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu
 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
 3. Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
 4. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
 5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

Za realizację projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w poszczególnych ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki są:

   

 
 

 

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO ZREALIZOWANE W LATACH 2010 - 2014


W ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w latach 2010 - 2014 przeprowadzono n/w kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego.

ROK 2010

I edycja:

 1. florystyczny podstawowy
 2. budowanie efektywnych zespołów w branży hotelarsko - gastronomicznej
 3. malarz - tapeciarz
 4. fliziarz - posadzkarz
 5. produkcja i zdobienie tortów
 6. kelner - barman
 7. kierowca wózków jezdniowych silnikowych
 8. barista dla
 9. carving dla

II edycja:

 1. kelner - barman
 2. prawo jazdy kat B
 3. wdrażanie systemu HACCP
 4. obsługa stacji LPG
 5. operator żurawi przenośnych (HDS)
 6. barista
 7. fliziarz - posadzkarz
 8. język angielski zawodowy w branżach Mechaniczno-Mechatronicznej, Informatyczno-Elektronicznej i Turystyczno-Gastronomicznej

W ROKU 2010 KURSY UKOŃCZYŁO 239 UCZNIÓW.

 

ROK 2011

I edycja:

 1. budowanie efektywnych zespołów w branży hotelarsko - gastronomicznej
 2. carving
 3. dietetyka
 4. florystyka
 5. fryzjerstwo
 6. kelner-barman
 7. prawo jazdy kat B
 8. obsługa przyrządów pomiarowych w mechatronice pojazdów samochodowych
 9. operator żurawi przenośnych (HDS)
 10. od podstaw do samodzielnego księgowania
 11. podstawy zarządzania firmą - założenie i zarządzanie własną firmą
 12. prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej
 13. produkcja i zdobienie tortów
 14. spawanie metodą MAG w osłonie CO2 - podstawowy
 15. fakturowanie komputerowe
 16. grafika komputerowa

II edycja:

 1. Kelner - barman
 2. Barista
 3. Sommelierski
 4. Wdrażanie systemu HACCP
 5. Język angielski zawodowy w branży turystyczno-gastronomicznej
 6. Spawanie metodą MAG w osłonie CO2 - podstawowy
 7. Spawanie metodą TIG w osłonie argonu -podstawowy
 8. Spawanie acetylenowo-tlenowego - podstawowy
 9. Prawo jazdy kat. B
 10. Kurs z egzaminami ECDL
 11. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 12. Obsługa stacji LPG
 13. Malarz-tapeciarz

III edycja:

 1. Renowacja mebli
 2. Programowanie sterowników PLC

IV edycja:

 1. Decoupage
 2. Kosztorysowanie robót budowlanych
 3. Kierowca wózków jezdniowych silnikowych
 4. Blacharz - lakiernik samochodowy
 5. Monter okien
 6. Spawanie metodą MAG w osłonie CO2 - podstawowy
 7. Spawanie metodą MIGw osłonie argonu -podstawowy
 8. Spawania metodą TIGw osłonie argonu -podstawowy
 9. Fliziarz - posadzkarz
 10. Prawo jazdy kat. B
 11. Obsługa programu AutoCAD
 12. Projektowanie AutoCAD
 13. Projektowanie stron www
 14. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 15. SEP pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV
 16. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 17. Pracownia ekonomiczno-informatyczna

W ROKU 2011 KURSY UKOŃCZYŁO 874 UCZNIÓW.

 

ROK 2012

I edycja:

 1. Kelner - barman
 2. Kosztorysowanie robót budowlanych
 3. Kierowca wózków jezdniowych silnikowych
 4. Blacharz - lakiernik samochodowy
 5. Monter okien
 6. Spawanie metodą MAG w osłonie CO2 - podstawowy
 7. Spawanie acetylenowo-tlenowe - podstawowy
 8. Fliziarz - posadzkarz
 9. Prawo jazdy kat. B
 10. Prawo jazdy kat. T
 11. Programy CAD/CAM
 12. Monter płyt gipsowo-kartonowych
 13. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 14. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 15. Produkcja i zdobienie tortów
 16. Barista
 17. Malarz-tapeciarz
 18. Florystyczny podstawowy
 19. Fryzjerstwo

II edycja:

 1. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym
 2. Produkcja i zdobienie tortów
 3. Carving
 4. Kurs Architektura krajobrazu

III edycja:

 1. Carving
 2. Barista
 3. Wdrożenie systemu HACCP
 4. Sommelierski
 5. Operator żurawi samojezdnych lub przewoźnych (HDS)

IV edycja:

 1. Decoupage
 2. Carving
 3. Dietetyka
 4. Fakturowanie komputerowe
 5. Język obcy zawodowy:
  - język angielski
  - język niemiecki
 6. Kierowca wózków jezdniowych silnikowych
 7. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 8. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 9. Operator żurawi samojezdnych lub przewoźnych (HDS)
 10. Od podstaw do samodzielnego księgowania
 11. Podstawy zarządzania firmą - założenie i zarządzanie własną firmą
 12. Pracownia ekonomiczno-informatyczna
 13. Prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej
 14. Programowanie sterowników PLC
 15. SEP - pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV
 16. Sommelierski
 17. Barista
 18. Florystyka
 19. Obsługa komputera z certyfikatem ECDL Core
 20. Obsługa programów graficznych:
  - obsługa programu Corel Draw
  - obsługa programu AUTO CAD
  - projektowanie stron WWW
 21. Kurs Doradztwo zawodowe

W ROKU 2012 KURSY UKOŃCZYŁO 1094 UCZNIÓW.

 

ROK 2013

I edycja:

 1. Prawo jazdy kat B
 2. Fryzjerstwo
 3. Programowanie sterowników PLC
 4. Fliziarz-posadzkarz
 5. Kelner - barman
 6. Operator żurawi samojezdnych lub przewoźnych (HDS)
 7. Barista
 8. Produkcja i zdobienie tortów
 9. Dietetyka
 10. Język obcy zawodowy - język angielski
 11. Podstawy zarządzania firma - założenie i zarządzanie własna firmą
 12. Carving
 13. Sommelierski
 14. Spawacz MIG
 15. Spawacz MAG
 16. Spawacz TIG
 17. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym
 18. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 19. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 20. Programy CAD/CAM(2 moduły)
 21. Doradztwo zawodowe

II edycja:

 1. Prawo jazdy kat B
 2. Fryzjerstwo
 3. Programowanie sterowników PLC
 4. Obsługa programow graficznych
 5. Kelner - barman
 6. Barista
 7. Produkcja i zdobienie tortów
 8. Carving
 9. Sommelierski
 10. Doradztwo zawodowe
 11. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 12. Spawanie metodą TIG w osłonie argonu - podstawowy
 13. Podstawy zarządzania firmą - założenie i zarządzanie własna firmą
 14. Operator żurawi przenośnych (HDS)
 15. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym
 16. Kierowca wózków jezdniowo-silnikowych
 17. ECDL Core

III edycja:

 1. Dietetyka
 2. Prawo jazdy kat B
 3. Obsługa programów graficznych: - obsługa programu Photoschop
 4. Obsługa komputera z certyfikatem ECDL Core
 5. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 6. Fliziarz-posadzkarz
 7. Kelner-barman
 8. Prawo jazdy kat B
 9. Kosztorysowanie robót budowlanych
 10. Malarz-tapeciarz
 11. Monter okien
 12. Fryzjerstwo
 13. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 14. Programy CAD - programy CAD w oparciu o program Solid Works
 15. Od podstaw do samodzielnego księgowania
 16. Produkcja i zdobienie tortów
 17. Programowanie sterowników PLC
 18. SEP - pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV
 19. Blacharz-lakiernik
 20. Sommelierski
 21. Spawania metodą TIG w osłonie argonu - podstawowy
 22. Spawania metodą MIG w osłonie argonu - podstawowy
 23. Spawania metodą MAG w osłonie CO2 - podstawowy
 24. Decoupage
 25. Operator żurawi przenośnych (HDS)
 26. Pracownia ekonomiczno-informatyczna
 27. Florystyka
 28. Język obcy zawodowy: zawodowy język angielski w branży: budowlanej, turystyczno - gastronomicznej, informatyczno - elektronicznej.
 29. Programy CAM - programy CAM w oparciu o program EdgeCAM

W ROKU 2013 KURSY UKOŃCZYŁO 1519 UCZNIÓW.

 

 
ROK 2014 – I i II kwartał

I edycja:
 1. Architektura krajobrazu
 2. Barista
 3. Carving
 4. Dietetyka
 5. Obsługa komputera z certyfikatem ECDL Core
 6. Fliziarz-posadzkarz
 7. Florystyka
 8. Fryzjerstwo (I stopień - podstawowy)
 9. Fryzjerstwo (II stopień - uzupełniający)
 10. Język obcy zawodowy: zawodowy język angielski w branży: mechaniczno – mechatronicznej
 11. Język obcy zawodowy: zawodowy język niemiecki w branży: turystyczno – gastronomicznej
 12. Prawo jazdy kat. B
II edycja:
 1. Programowanie sterowników PLC
 2. Blacharz – lakiernik samochodowy
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Spawanie metodą TIG w osłonie argonu – podstawowy
 5. Spawanie metodą MAG w osłonie CO2 – podstawowy
 6. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 7. Monter okien
 8. Programy CAM - programy CAM w oparciu o program EdgeCAM
III edycja:
 1. Obsługa komputera z certyfikatem ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 3. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 4. Kelner - barman
 5. Prawo jazdy kat. B
 6. Obsługa programów graficznych - Obsługa programu AUTO CAD (z egzaminem ECDL CAD)
 7. Program CAD w oparciu o program Solid Works
 8. Obsługa programów graficznych - obsługa programu Adobe Photoshop
 9. Operator żurawi przenośnych HDS
 10. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym
 11. Doradztwo zawodowe
 12. Sommelier
 13. Produkcja i zdobienie tortów
W I PÓŁROCZU 2014 r. KURSY UKOŃCZYŁO 893 UCZNIÓW.

ROK 2014 – III i IV kwartał
 1. Barista
 2. Carving
 3. Dietetyk
 4. Obsługa komputera z certyfikatem ECDL Core
 5. Fliziarz - posadzkarz
 6. Florystyka (podstawowy)
 7. Obsługa programów graficznych: obsługa programu Adobe Photoshop
 8. Obsługa programów graficznych: grafika komputerowa – Corel Draw
 9. Kelner – barman
 10. Prawo jazdy kat. B
 11. Prawo jazdy kat. B
 12. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 13. Obsługa programów graficznych: obsługa programu AUTO CAD (z egzaminem ECDL CAD)
 14. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 15. Operator żurawi samojezdnych, przeładunkowych lub przewoźnych (HDS)
 16. Od podstaw do samodzielnego księgowania
 17. Podstawy zarządzania firmą – założenie i zarządzanie własną firmą
 18. Pracownia ekonomiczno – informatyczna
 19. Produkcja i zdobienie tortów
 20. Programowanie sterowników PLC
 21. Blacharz – lakiernik samochodowy
 22. Sommalierski
 23. Spawania metodą MIG w osłonie argonu – podstawowy
 24. Spawania metodą MAG w osłonie CO2 – podstawowy
 25. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym
 26. Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym
 27. Zawodowy język angielski w branży turystyczno - gastronomicznej

W II PÓŁROCZU 2014 r. KURSY UKOŃCZYŁO 820 UCZNIÓW

W LATACH 2010 - 2014 KURSY UKOŃCZYŁO ŁĄCZNIE 5439 UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO

 

GALERIA 

Blacharz - lakiernik samochodowy

Kierowca kat. B

Kierowca wózków jezdniowych silnikowych

Monter okien

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Operator wózka specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym

 

 

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2011 R. -  I EDYCJA

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Miejsce wyjazdu
(nazwa i adres szkoły)
Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. Austrotherm Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Chemików 1
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
28 01.06.2011 r.
2.

Restauracja Wierzynek
Rynek Główny 15
31-008 Kraków

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
30 01.06.2011 r.
3. Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
woj. Podkarpackie
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
30 02.06.2011 r.
4. Narzędzia Skrawające
Tools Sp. z o.o.
ul. Rogowska 117c
54-440 Wrocław
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
14 02.06.2011 r.
5. WSK ”PZL-Rzeszów” S.A.
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
25 02.06.2011 r.
6.

Hotel Chaber Józef Kościelny
32-442Krzywaczka 991

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
30 06.06.2011 r.
7.

Bahlsen Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1
32-050 Skawina

Zespół Szkół w Dobczycach
im. Witolda Wyspiańskiego
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
29 08.06.2011 r.
8. Hotel Crocus
ul. Chałubińskiego 40
34-500 Zakopane
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
28 09.06.2011r.
 9. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.- Hotel Krakus
31-233 Kraków
ul. Nowohucka 34 
Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
 27  10.06.2011 r.

Łącznie w stażach-wizytach zawodoznawczych uczestniczyło 241uczniów.

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2011 R. -  II EDYCJA

 

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Miejsce wyjazdu
(nazwa i adres szkoły)
Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
ul. Kpt. M.Medweckiego 1
32-083 Balice
Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach
ul. Górska 31
32-410 Dobczyce
30 20.10.2011 r.
2. Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego "SABINA" Sp. z o.o.
ul. Dworska 29
38-480 Rymanów
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
24 20.10.2011 r.
3. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
I grupa
18
21.10.2011 r.
4. Nosalowy Dwór Sp. jawna Gaczorek, Grabowska
ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
34 24.10.2011 r.
5. Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach
ul. Górska 31
32-410 Dobczyce
oraz
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
36 27.10.2011 r.
6. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
II grupa
35
28.10.2011 r.
7. Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
28 04.11.2011 r.
8. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
ul. Siedlecka 47
03-768 Warszawa
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
20 07.11.2011r.

Łącznie w II edycji staży-wizyt zawodoznawczych uczestniczyło 225 uczniów.

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2012 R. - I EDYCJA

 

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Nazwa i adres szkoły Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. Hotel Stok
ul. Jawornik 52A
43-460 Wisła
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu 29 uczniów 21.05.2012 r.
2. Fabryka Porcelany AS
Ćmielów
ul. Sandomierska 243
27-440 Ćmielów
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
37 uczniów 25.05.2012 r.
3. Centrum Hotelowo -Konferencyjne Witek
Kraków Modlniczka
ul. Handlowców 14
32-085 Modlnica
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
36 uczniów 28.05.2012 r.
4. Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
45 uczniów 30.05.2012 r.
5. Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
34 uczniów 01.06.2012 r.
6. Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS Bronisław i Wojciech Kapias
ul. św. Anny 4
43-230 Goczałkowice-Zdrój
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
47 uczniów 05.06.2012 r.
7. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach
ul. Górska 31
32-410 Dobczyce
oraz
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
48 uczniów 14.06.2012 r.

Łącznie w stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło: 276 uczniów

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2012 R. - II EDYCJA

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Nazwa i adres szkoły Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA
ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
32-433 Lubień 20
30 24.10.2012 r.
2. Austrotherm Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Chemików 1
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
15 07.11.2012 r.
3. Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
23 07-08.11.2012 r.
4. NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA
ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
22 08.11.2012 r.
5. Hotel "Pod Różą"
ul. Floriańska 14
31-021 Kraków
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
29 12.11.2012 r.
6. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
32 20.11.2012 r.
7. Bahlsen Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1
32-050 Skawina
Zespół Szkół w Dobczycach
im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
22 28.11.2012 r.
8. Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
30 04.12.2012 r.
9. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
25 04.12.2012 r.

W stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 228 uczniów.

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2013 R. - I EDYCJA 

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Nazwa i adres szkoły Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. FIDELTRONIK POLANDSp. z o.o.
ul. Beniowskiego 1
34-200 Sucha Beskidzka
Zespół Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
 28  03.04.2013 r.
2. Mapei Polska Sp. z o.o.ul. Gustawa Eiffela 14
44-109 Gliwice
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 15 08.04.2013 r.
3. Radisson Blu Centrum Hotel
ul. Grzybowska 24
00-132 Warszawa
oraz
Radisson Blu Sobieski Hotel
Plac Zawiszy 1
02-025 Warszawa
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
 20 08-09.04.2013 r.
4. Pałac w Paszkówce - Zespół Hotelowo - Parkowy34-113 Paszkówka 37 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
32-433 Lubień 20
 17 11.04.2013 r.
5. Narodowy Bank Polski,ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 24  11 -12.04.2013 r.
6. Narodowy Bank Polski,ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 32  17-18.04.2013 r.
7. Greinplast Sp. z o.o.36-007 Krasne
Krasne 512 B
woj. Podkarpackie
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 13  18.04.2013 r.
8. Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS Bronisław i Wojciech Kapias
ul. św. Anny 4
43-230 Goczałkowice-Zdrój
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
 15 22.05.2013 r.

W stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 164 uczniów.

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2013 R. - II EDYCJA

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Nazwa i adres szkoły Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
woj. Podkarpackie
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 26  22.10.2013 r.
2.  Polskie Zakłady Lotnicze
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
 27  25.10.2013 r.
3. FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300  Nowy Sącz
Zespół Szkół w Dobczycach
im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
 29 29.10.2013 r.
4.  Hotel Pegaz
ul. Czarny Potok 28
33-380 Krynica Zdrój
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
32-433 Lubień 20
 29 29.10.2013 r.
5. Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 26 31.10.2013 r.
6. Giełda Papierów Wartościowychul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
 24  12 -13.11.2013 r.
7. Giełda Papierów Wartościowychul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Zespół Szkół w Dobczycach
im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
 21  20-21.11.2013 r.
8. Nosalowy DwórResort & sPA
ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
 23 27.11.2013 r.

W stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 205 uczniów.

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2014 R. - I EDYCJA

Lp. Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej
(nazwa i adres firmy, przedsiębiorstwa)
Nazwa i adres szkoły Liczba uczniów Termin stażu-wizyty zawodoznawczej
1. Hotel Medical Spa
Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7
28-131 Solec-Zdrój
oraz
Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 6
28-400 Pińczów
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
32-433 Lubień 20
43 12.03.2014 r.
2. HoReCa Trainings Specialist
AEP Department
MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 184
02-486 Warszawa
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
32 16-17.03.2014 r.
3. Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
17 17.03.2014 r.
4. Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego "SABINA" Sp. z o.o.
ul. Dworska 29
38-480 Rymanów
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
17 17.03.2014 r.
5. Zakład Produkcyjny Duda
ul. K.K. Baczyńskiego 165
41-203 Sosnowiec
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
15 20.03.2014 r.
6. GOG Poland Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 74 - budynek E
03-301 Warszawa
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
34 24-25.03.2014 r.
7. Schulz Brand Friendly
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice
37 26.03.2014 r.
8. BT KRAK Maciej Wiercioch
OST Gromada lic.
Pl. Szczepański 8
31-011 Kraków
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
21 31.03.2014 r.
9. Park Inn by Radisson Kraków Hotel
ul. Monte Cassino 2
30-337 Kraków
Zespół Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera
ul. Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
20 03.04.2014 r.
10. BT KRAK Maciej Wiercioch
OST Gromada lic.
Pl. Szczepański 8
31-011 Kraków
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
ul. Żeromskiego 17
32-400 Myślenice
28 04.04.2014 r.

W stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 264 uczniów.

 

 

 

STAŻE - WIZYTY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2014 R. - II EDYCJA

 

 

 

Lp.

 

Miejsce docelowe stażu-wizyty zawodoznawczej (nazwa i adres firmy, instytucji)

 

 

Nazwa i adres szkoły

 

Liczba uczniów

 

 

Termin

stażu-wizyty

zawodoznawczej

 

1.

 

Delphi Poland S.A.,

ul. Podgórki Tynieckie 2

30-399 Kraków

 

 

 

Zespół Szkół

im. Andrzeja Średniawskiego

w Myślenicach

ul. 3 Maja 97b

32-400 Myślenice

 

 

31

 

 

30.09.2014 r.

 

2.

 

Hotel Solina SPA,

Myczkowce k/Soliny

38-623 Uherce Mineralne

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych

im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

32-433 Lubień 20

 

 

37

 

 

07.10.2014 r.

 

3.

 

Karczma Regionalna-Hotel „Gościnna Chata”

38-316 Wysowa-Zdrój 63

 

 

 

Zespół Szkół

im. Andrzeja Średniawskiego

w Myślenicach

ul. 3 Maja 97b

32-400 Myślenice

 

 

35

 

 

08.10.2014 r.

 

4

 

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

 

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych

im. Mikołaja Reja

w Myślenicach ul. Żeromskiego 17

32-400 Myślenice

 

 

27

 

 

08–09.10.2014 r.

 

5.

 

HoReCa Trainings Specialist AEP Department MAKRO Cash

and Carry Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 184

02-486 Warszawa

 

 

Zespół Szkół

w Dobczycach

im. ks. Józefa Tischnera

ul. Szkolna 20a

32-410 Dobczyce

 

 

27

 

 

09-10.10.2014 r.

 

6.

 

Polskie Zakłady Lotnicze

Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Sułkowicach

ul. Szkolna 34

32-440 Sułkowice

 

 

30

 

 

15.10.2014 r.

 

7.

 

Giełda Papierów Wartościowych

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

 

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych

im. Mikołaja Reja

w Myślenicach ul. Żeromskiego 17

32-400 Myślenice

 

 

25

 

 

21–22.10.2014 r.

 

8.

 

Austrotherm Sp. z o.o.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

 

 

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych

im. Mikołaja Reja

w Myślenicach ul. Żeromskiego 17

32-400 Myślenice

 

 

29

 

 

28.10.2014 r.

 

9.

 

Narzędzia Skrawające Tools

Sp. z o.o., ul. Grabskiego 25

55-011 Siechnice

 

 

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych

im. Mikołaja Reja

w Myślenicach ul. Żeromskiego 17

32-400 Myślenice

 

 

21

 

 

29.10.2014 r.

 

10.

 

Giełda Papierów Wartościowych

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

 

 

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych

im. Mikołaja Reja

w Myślenicach ul. Żeromskiego 17

32-400 Myślenice

 

 

23

 

 

29–30.10.2014 r.

 

W stażach - wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 285 uczniów.

 

 

 

 

W OKRESIE: CZERWIEC 2011 R. - PAŹDZIERNIK 2014 R. W STAŻACH - WIZYTACH ZAWODOZNAWCZYCH UCZESTNICZYŁO ŁĄCZNIE 1888 UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO

 

 

 
 
WYPOSAŻONE PRACOWNIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO

W ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w 2010 roku doposażono pracownie szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego w sprzęt techniczny i dydaktyczny, niezbędny do realizacji planowanych zajęć w poszczególnych branżach.

 1. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach

  Nazwa wyrobu Ilość
  Pracownia
  Cena brutto PLN
   Ciągnik rolniczy ZETOR 65F2 1 szt. mechaniki pojazdów 93 600.00
   Spawarka inwertorowa 1 szt. spawalnicza 2 269.20
   Spawarka acetylenowo - tlenowa 2 szt. spawalnicza 10 467.60
  Przyłbice samościemniające 6 szt. spawalnicza 1 610.40
  RAZEM 107 947.20
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

  Nazwa wyrobu Ilość Pracownia Cena brutto PLN
  Tester diagnostyczny 1 szt. mechaniki pojazdów 34 999,36
   Spawarka TIG 1 szt. spawalnicza 9 211.00
  Spawarka MIG/MAG 1 szt. spawalnicza 8 540.00
  Przyłbice samościemniające 4 szt. spawalnicza 1 073.60
  Ekspres do kawy 1 szt. gastronomiczna 2 000.80
  RAZEM 55 824.76
 3. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

  Nazwa wyrobu Ilość Pracownia Cena brutto PLN
  Współrzędnościowa maszyna
  pomiarowa wraz z zestawem narzędzi
  1 szt. CNC 217 160.00
  Spawarka TIG 3 szt. spawalnicza 27 633.00
  Spawarka MIG/MAG 3 szt. spawalnicza 25 620.00
  Spawarka inwertorowa 2 szt. spawalnicza 4 538.40
  Przyłbice samościemniające 12 szt. spawalnicza 3 220.80
  RAZEM 278 172.20
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu

  Nazwa wyrobu Ilość Pracownia Cena brutto PLN
  Biurko nauczyciela 1 szt. językowa 939,40
  Jednostka centralna 1 szt. językowa 9 442,80
  Oprogramowanie MENTOR PC 1 szt. językowa 1 976,40
  Stolik ucznia 2-osobowy 6 szt. językowa 2 657,16
  Stolik ucznia 2-osobowy łukowy 2 szt. językowa 885,72
  Tablica interaktywna 1 szt. językowa 5 764,50
  Telewizor Philips 1 szt. językowa 2 379,00
  Wizualizer Aver Media 1 szt. językowa 1 579,90
  Zestaw INTERWRITE MOBI 1 szt. językowa 2 635,20
  Zestaw pulpitów ucznia 1 szt. językowa 2 547,36
  Zestaw słuchawek z mikrofonami 1 szt. językowa 2 986,56
  Projektor z uchwytem 1 szt. językowa 2 529,06
  Urządzenie HP 1 szt. językowa 5 216,72
  RAZEM 41 539.78
 5. Zespół Szkół w Dobczycach

  Nazwa wyrobu Ilość Pracownia Cena brutto PLN
  Ekspres do kawy 1 szt. gastronomiczna 3 782,00
  Elektroniczny piec konwekcyjny 1 szt. cukiernicza 6 676,21
  Płyta kuchenna gazowa 1 szt. cukiernicza 1 006,50
  Okap przyścienny 1 szt. cukiernicza 1 565,57
  Mikser planetarny 1 szt. cukiernicza 2 737,68
  Waga elektroniczna 1 szt. cukiernicza 1 342,12
  stół roboczy z 3 szufladami 1 szt. cukiernicza 2 799,90
  szafa magazynowa 1szt. cukiernicza 3 294.00
  stół roboczy z 2 szufladami 1 szt. cukiernicza 2 964.60
  podstawa do pieca 1 szt. cukiernicza 963.80
  Stół roboczy z blatem granitowym 1 szt. cukiernicza 1 464.00
  Stół roboczy z blatem bukowym 1 szt. cukiernicza 3 416.00
  RAZEM 32 012.38

 

WYPOSAŻONE PRACOWNIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 R.

W ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w I półroczu 2011 r. doposażono pracownie szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego w sprzęt techniczny i dydaktyczny, niezbędny do realizacji zajęć w poszczególnych branżach.

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach:

Nazwa wyrobu

Ilość

Cena brutto PLN

Zestaw tac kelnerskich (pracownia gastronomiczna)

1szt.

974,50

Akcesoria wyposażenia baru (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

2157,69

Bielizna stołowa (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

815,98

Naczynia kuchenne(pracownia gastronomiczna)

1 kpl..

762,38

Nakrycia stołowe (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

478,14

Drobny sprzęt kuchenny (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

574,21

Mikser blender (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

738,00

Mikser ręczny (pracownia gastronomiczna)

2 szt

2460,00

Kombiwar (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

400,00

Podgrzewacz (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

615,00

Stół 120x80 (pracownia gastronomiczna)

1 kpl (10)

3499,97

Stół 90x90 (pracownia gastronomiczna)

1 kpl (4)

1199,99

krzesła (pracownia gastronomiczna)

1 kpl (20 )

2999,97

Stołki barowe hocker (pracownia gastronomiczna)

1 kpl (2)

701,10

 

RAZEM

18 376,93

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu:

Nazwa wyrobu

Ilość

Cena brutto PLN

Okap przyścienny 1000x1000x400 (pracownia gastronomiczna)

1szt.

1599,00

Kuchnia gazowo-elektryczna (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1230,00

Płyta grillowa (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

2460,00

Podstawa otwarta (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

984,00

Piec konwekcyjny (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

6150,00

Podstawa pod piec (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

984,00

Mikser uniwersalny (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

2583,00

Młynek koloidalny (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1476,00

Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

2205,34

Szafka wisząca (pracownia gastronomiczna)

2 szt.

2302,42

Szafka wisząca (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

941,58

Stół ze zlewem 2 komorowym (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1736,62

Stół chłodniczy (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

3012,89

Basen 2-komorowy (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1421,79

Drobny sprzęt kuchenny (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

1000,00

Naczynia kuchenne (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

362,39

Nakrycia stołowe (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

478,14

Bielizna stołowa (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

815,98

Komplet desek do krojenia (pracownia gastronomiczna)

1 kpl

988,92

Komplet naczyń żeliwnych (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

1447,71

RAZEM

34 179,78

3. Zespół Szkół w Dobczycach:

Nazwa wyrobu

Ilość

Cena brutto PLN

Zlewozmywak 2 komorowy (pracownia gastronomiczna)

3 szt.

4981,50

Bateria zlewozmywakowa (pracownia gastronomiczna)

3 szt.

1107,00

Umywalka naścienna (pracownia cukiernicza)

1 szt.

405,90

Bateria umywalkowa na fotokomórkę (pracownia cukiernicza)

1 szt.

1217,70

Akcesoria wyposażenia baru (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

385,24

Drobny sprzęt kuchenny (pracownia gastronomiczna)

1 kpl.

2580,00

Akcesoria ciastkarskie (pracownia cukiernicza)

1 kpl.

431,73

biurka (pracownia informatyczna)

1 kpl (33)

3 099,45

fotele obrotowe (pracownia informatyczna)

1 kpl(33)

3800,04

Podstawa do pieca (pracownia cukiernicza)

1 szt.

538,44

Stół z blokiem 3 szuflad (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1676,33

Okap (pracownia cukiernicza)

1 szt.

3567,00

Kuchnia gazowo – elektryczna (pracownia cukiernicza)

3 szt.

4797,00

Warnik do wody (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

369,00

Elektryczna ostrzałka do noży(pracownia gastronomiczna)

1 szt.

984,00

Waga (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

615,00

 

RAZEM

30 555,33

4. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach:

Nazwa wyrobu

Ilość

Cena brutto PLN

Okap przyścienny 1300x700x400 (pracownia gastronomiczna)

1szt.

1722,00

Okap przyścienny 1500x700x400 (pracownia gastronomiczna)

2 szt.

3690,00

Okap przyścienny 1100x700x400 (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1599,00

Rury kształtki (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

2322,00

wentylator (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

1230,00

Bojler elektryczny (pracownia gastronomiczna)

1 szt.

615,00

Stiga turbo (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt

2500,00

Kosa spalinowa (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

1600,00

Nożyce do żywopłotu (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

1200,00

Stiga silex (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

6260,00

Stiga VE (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

500,00

Zestaw narzędzi ogrodowych (pracownia architektury krajobrazu)

1szt.

1823,00

Zestaw narzędzi do pielęgnacji trawnika (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

434,00

Zestaw narzędzi budowlanych (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

550,01

Stół kreślarski (pracownia architektury krajobrazu)

1 szt.

900,58

Stół kreślarski (pracownia architektury krajobrazu)

11 szt.

9484,53

RAZEM

36 430,12

 

UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH

 

W dniu 8. lutego 2012 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia specjalistycznych pracowni zmodernizowanych w ramach Projektu Systemowego Województwa Małopolskiego "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" i wyposażonych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 "Rozwój Infrastruktury Kształcenia Ustawicznego oraz Kształcenia Zawodowego". Honory gospodarza uroczystości pełniła Pani Aleksandra Korpal - Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach.

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI FRYZJERSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DOBCZYCACH - 2012 R.

W ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki wyposażono Pracownię Fryzjerską w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

Nowoczesna Pracownia Fryzjerska posiada osiem stanowisk fryzjerskich przeznaczonych do nauki zawodu fryzjera - wyposażonych w sprzęt i akcesoria fryzjerskie: m.in. fotele fryzjerskie, lustra, wózki fryzjerskie na kółkach z timerem, suszarki (na statywie i ręczne), maszynki do strzyżenia, nożyczki, szczotki ceramiczne, lokówki. Pracownia Fryzjerska posiada również: 8. kompletów wyposażenia pomocniczego do stanowiska fryzjerskiego, komplet urządzeń ceramicznych do stylizacji włosów, komplet główek treningowych z naturalnym włosem, komplet wyposażenia pomocniczego do stanowiska fryzjerskiego (drobne akcesoria fryzjerskie), sanityzator, infrazon z nawiewem i rozdzielnie włączanymi lampami, myjnię fryzjerską oraz komplet szafek fryzjerskich. Wysokiej jakości sprzęt i funkcjonalność Pracowni Fryzjerskiej zapewnia uczniom odpowiedni standard praktycznej nauki zawodu fryzjera.

Pracownie Fryzjerska w Zespole Szkól w Dobczycach została wyposażona w sprzęt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt zakupionego - w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - sprzętu i akcesoriów fryzjerskich wyniósł: 29 907,73 PLN.

Oprac: Powiatowe Biuro Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" w Myślenicach

Pracownia Fryzjerska - galeria zdjęć

 

 


GALA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W grudniu w siedzibie firmy Comarch w Krakowie odbyła się I gala kształcenia zawodowego. Zostali wyróżnieni uczniowie szkół z województwa małopolskiego, biorący udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - laureaci konkursu "Mam zawód. Mam fantazję" oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych.

Nagrody wręczali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego Teresa Starmach i Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran oraz Wiceprezes Comarch S.A. Zbigniew Rymarczyk.

Nasi uczniowie: Jakub Sroka i Paweł Kowalczyk z Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz Karolina Karandyszewska z Technikum im Karola Wojtyły w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach uzyskali wyróżnienie za sukcesy w konkursach barmańskich.

Droga do sukcesu wiodła przez udział w kursach kelnersko-barmańskich organizowanych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Cieszymy się bardzo z osiągnięć Naszych Uczniów, gratulujemy Im i jesteśmy z Nich dumni.

Anna Bisztyga - Lider szkolny Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
Tadeusz Pelc - Lider szkolny Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły w Sułkowicach

Monika Niepsuj - koordynator projektu w Powiecie Myślenickim

wyk. przedstawiciel Biura Projektu MKZ

Wydarzenia - Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

 1. Po zakończeniu kursu architektury krajobrazu ( zrealizowanym w okresie: 22.03.- 02.04.2014 r.) wyróżnienia w postaci zaproszenia do podjęcia pracy w zespole Firmy "Green square" otrzymały 3 osoby: Sylwia Bujas klasa 3 TA oraz Paulina Mitana i Magdalena Nowak klasa 1 TA.
 2. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach będzie współorganizatorem IV edycji Konkursu "Mam zawód. Mam fantazję" w konkurencji - konkurs barmański. Konkurs zostanie przeprowadzony w październiku 2014 r. na hali sportowej Zespołu Szkół.