Starostwo Powiatowe w Myślenicach wdrożyło system zarządzania jakością i otrzymało w dniu 20 lipca br. Certyfikat ISO 9001:2008 oraz Certyfikat IQNet" międzynarodowej sieci jednostek, który jest uzupełnieniem Certyfikatu ISO.
Procedura certyfikacyjna trwała ponad rok. Po przeprowadzonej diagnozie i badaniu satysfakcji klientów urzędu oraz pracowników urzędu, przeszkolono pracowników i kadrę kierowniczą w celu sprawnego i skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie.

 

W 2010 r. zostało przeprowadzonych dziewięć wewnętrznych audytów jakości w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
W dniu 16 i 19 lipca 2010r. został przeprowadzony proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu ISO 9001:2008 przez firmę zewnętrzną IMQ - CSQ (Istituto Italiano Del Marchio Di Qualita), której przedstawicielstwo znajduje się w Krakowie, w ramach realizowanego projektu "ISO dla Obszarów Metropolitalnych". W wyniku przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego systemu zarządzania jakością, Komitet Techniczny Jednostki Certyfikacyjnej IMQ wydał decyzję o przyznaniu certyfikatu dla Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością miało przede wszystkim na celu usprawnienia działań naszego urzędu, poprawę świadczenia usług oraz lepsze dopasowanie jakości usług do wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów - podkreślił Krzysztof Halek Wicestarosta Myślenicki/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Jakość, o która się staraliśmy, to wartość, która powinna przyświecać wszystkim naszym zadaniom oraz podejmowanym wysiłkom. Jakość dotyczy ludzi, procesów, załatwianych spraw, kontaktów z innymi. Powinniśmy dążyć do tego, aby codzienne zadania wykonywać coraz lepiej. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem, że nasz urząd spełnia zasady i wymagania określone w normie ISO 9001:2008, co nie oznacza, że w tej kwestii zostało zrobione już wszystko. Certyfikat jest ważny przez 3 lata, w ciągu których odbędą się 2 audyty nadzorujące. Po tym okresie zostanie przeprowadzony audit recertyfikujący wraz z kolejną emisją certyfikatu - dodał K. Halek.

Misją Starostwa Powiatowego w Myślenicach jest skuteczna realizacja zadań publicznych określonych w przepisach prawa, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług. Odbywa się to m.in. poprzez: sprawne i kompetentne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach, sprawny przepływ informacji i ciągłe doskonalenie komunikacji zarówno wewnątrz Starostwa jak i w kontaktach z otoczeniem, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w starostwie oraz zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w doskonalenie jakości świadczonych usług.

Mając nadzieję, że stan zgodności z norma ISO 9001:2008 zostanie utrzymany w przyszłości, wyrażam głębokie przekonanie, iż w dłuższej perspektywie czasowej doskonalony system jakości poprawi efektywność organizacji, wpłynie znacząco na utrzymanie satysfakcji klientów - podsumował Krzysztof Halek Wicestarosta Myślenicki Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Oprac. HKM