Wydarzenia

Informujemy, iż punkt ewidencyjny NFZ w Myślenicach mieści się w SPZOZ, ul. Szpitalna 2, budynek nr 5, pokój 17 (parter).

Powiat myślenicki otrzyma kolejne środki europejskie i dofinansowanie w wysokości 85% na rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Dobczycach. W uroczystym wręczeniu listów intencyjnych na realizację wybranych programów wzięli udział m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który wręczył list z promesą wicestaroście myślenickiemu Rafałowi Kudasowi.

Starosta Józef Tomal oddaje mieszkańcom kolejną inwestycję drogową

Pomysł na modernizację dwóch najważniejszych mostów w Myślenicach - na Zarabiu i mostu osieczańskiego, ulicy Zdrojowej , przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Zdrojowej na rondo, budowy nowej nawierzchni i chodników aż do Osieczan, o co zabiegali mieszkańcy i turyści, pojawił się kilka lat temu. Udało nam się pozyskać na tę inwestycję środki unijne i zrealizować tę jedną z najważniejszych modernizacji drogowych – podkreślił starosta Józef Tomal podczas otwarcia.

Trwa I etap budowy nowego budynku Starostwa, przy ulicy Drogowców. Prace rozpoczęły się 2 miesiące temu. Dotychczas zrobiono wykopy pod nowy budynek, wykonano zbrojoną płytę fundamentową, przygotowano ściany fundamentowe wraz ze zbrojeniem oraz ściany żelbetowe piwnic i strop w piwnicy.

Masz chęć na zmiany? Chcesz rozwinąć swoje pasje? A może chcesz poznać co cie pasjonuje? Sprawdź siebie, nawiąż współpracę z różnymi instytucjami oraz swoimi rówieśnikami! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i aplikowania wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse. Program wyposaża młodych ludzi w umiejętności skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie procentować będzie w życiu młodych ludzi - niezależnie od tego, co, z kim i gdzie będą robić.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

  • 03 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu myślenickiego za I półrocze 2019 roku.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  5. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

23 września 2019 r., podczas pierwszego w VIII kadencji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Józef Tomal - Starosta Myślenicki został wybrany na funkcję Sekretarza Zarządu SGiPM.

- Dziękuję Członkom Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okazane zaufanie. Wybór na stanowisko Sekretarza Zarządu SGiPM traktuję jako wyraz akceptacji i docenienia mojej dotychczasowej pracy jako samorządowca na rzecz społeczności Powiatu Myślenickiego i mieszkańców Małopolski – powiedział starosta Józef Tomal.

W dniach 19 - 20 września 2019 roku, interwentki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Pani Bożena Piwowarska i Pani Alina Ulman, wraz z Dyrektorką OIKiP Panią Sylwią Michalec - Jękot, uczestniczyły w II Konferencji naukowej "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna". Było to niezwykle ważne i owocne spotkanie środowiska zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ważnym wydarzeniem, było spotkanie z zespołem specjalistów pracujących w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szefowej Zespołu Pani Renacie Durdzie, dziękujemy za zaproszenie. Mamy się od kogo uczyć profesjonalizmu, ofiarności i pasji. Dziękujemy całemu Zespołowi Niebieskiej Linii za budowanie ścieżek współpracy.