II SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
30.11.2018.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 06 GRUDNIA 2018 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 14.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ II SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wybór Wicestarosty (druk nr 5).
 7. Wybór Członków Zarządu (druk nr 6).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 7).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 8).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego (druk nr 9).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim (druk nr 10).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego (druk nr 11).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 12).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 13).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. (druk nr 14).
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 19. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA