LIX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
08.11.2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 LISTOPADA 2018 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W LUBNIU ODBĘDZIE SIĘ LIX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD LIX SESJI

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie Tytułów Honorowych „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”
  Przerwa.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi mieszkańców wsi Bysina według właściwości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na cele mieszkaniowe w tzw. hotelu pielęgniarek w SP ZOZ Myślenice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA