Uruchomienie Infolinii Mieszkanie Plus
31.10.2018.
Program Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. przynajmniej miliona mieszkań. Główne założenia Programu Mieszkanie Plus, to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, również pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych. Kierowany jest do wszystkich grup społecznych, dając szansę na poprawę warunków życiowych.

Mieszkanie Plus to również realne wsparcie dla miast, miasteczek czy gmin, borykających się ze zbyt małą liczbą mieszkań socjalnych. To także rewitalizacja gospodarstw domowych.

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym Programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.