Za prawie 6 mln złotych - powiat modernizuje drogi
06.07.2018.

Czechówka – Stojowice i Brzączowice - Gorzków

To kolejna droga powiatowa, która zostanie zmodernizowana i wyremontowana. Zrealizowano już pierwsze zadanie w ramach tej inwestycji - wykonano nowy chodnik (około 2,5 km) za ponad 1 mln 340 tys. zł. Trwają prace w zakresie modernizacji nawierzchni tych dróg. Zakończono wykonanie nawierzchni na odcinku Czechówka –Stojowice.

W najbliższych tygodniach nowa nawierzchnia będzie wykonana także w ciągu drogi: Brzączowice –Gorzków. Przebudowane zostaną także zjazdy, pobocza i przepusty, zamontowane zostaną bariery ochronne. Łączna długość przebudowywanej nawierzchni to ok. 7 km. Koszt tego zadania to ponad 4 mln 581 tys. zł.

Inwestycja jest możliwa dzięki udziałowi finansowemu Powiatu Myślenickiego i budżetu Państwa w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.

Oprac. WSPiFE

Galeria: Za prawie 6 mln złotych - powiat modernizuje drogi

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg


Zobacz wszystkie galerie