Rola Unii Europejskiej w rozwoju ekonomicznym i społecznym gmin powiatu myślenickiego i Mój wymarzony zawód
13.06.2018.

Rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych w ZSZiO w Sułkowicach – 6 czerwca 2018 r.

Już od wielu lat Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących organizuje konkursy dla młodzieży ze szkół podstawowych, jeszcze gimnazjalnych i średnich. Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Gminę Sułkowice, Starostwo Powiatowe w Myślenicach i dyrekcję ZSZiO w Sułkowicach za dwa konkursy odbyło się 6 czerwca 2018 r. w auli szkoły.

Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna - „Rola Unii Europejskiej w rozwoju ekonomicznym i społecznym gmin powiatu myślenickiego”

Tym razem tematem przewodnim konkursu wiedzy o powiecie i jego zasobach, który organizuje Anna Kilian, była znajomość roli Unii Europejskiej w wymiarze lokalnym. Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentacje na ten temat. Z zadania wywiązali się znakomicie. Pierwsze miejsce zajęli Karolina Kogut, Magda Salus i Jakub Jakubiec, a trzecie Julia Twardosz, Zuzanna Twardosz i Józef Światłoń – obie grupy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach pod opieką Marty Przęczek, natomiast drugie miejsce przypadło Katarzynie Kasperek, Pawłowi Oliwie i Hubertowi Szlachetce pod opieką Ewy Tajs Drąg – reprezentujący ZPO w Rudniku.

Ze szkół średnich pierwsze miejsce zajęli Dominik Godzik i Klaudia Koziołek pod opieką Anny Kilian z ZSZiO w Sułkowicach, II m. Magdalena Brzezicka, Sylwia Nawieśniak i Michał Haras z ZSOiZ w Lubniu pod opieką Renaty Bonior, a trzecie Katarzyna Stalmach, Melania Rapacz i Natalia Szymoniak z ZSTE w Myślenicach z opiekunem Iwoną Gancarczyk-Rusin.

W imieniu Józefa Tomala starosty myślenickiego nagrody w konkursach wręczała Zofia Góralik radna Powiatu Myślenickiego.

„Mój wymarzony zawód”

Drugi konkurs „Mój wymarzony zawód”, dotyczący doradztwa zawodowego, przygotował Jan Płoszczyca. W imieniu burmistrza Sułkowic nagrodę wręczała kierownik referatu oświaty, kultury i rekreacji Barbara Flaga.

Laureatami z klas VII zostali: I m. – Sebastian Siemieński z ZPO w Krzywaczce pod opieką Katarzyny Gaweł , II m. Konrad Wilk z SP nr 2 w Sułkowicach pod opieką Marty Przęczek, a III m. Łukasz Hudaszek z ZPO w Rudniku pod opieką Ewy Tajs –Drąg.

Laureaci klasy gimnazjum to: I m. Zuzanna Profic z Gimnazjum w Sułkowicach II m. Barbara Żurek – obie pod opieką Marty Przęczek,, III m. Sandra Czerwińska z Gimnazjum w Krzywaczce pod opieką Katarzyny Gaweł.

Laureatami szkół ponadgimnazjalnych zostali reprezentanci ZSZiO w Sułkowicach: I m. Mateusz Rakowski, II m. Łukasz Szlachetka i III m. Joanna Jendrzejczik.

Gratulacje dla zwycięzców.

Oprac: jgk

fot. Joanna Gatlik-Kopciuch

Galeria: Rola Unii Europejskiej w rozwoju ekonomicznym i społecznym gmin powiatu myślenickiego i Mój wymarzony zawód

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg


Zobacz wszystkie galerie