Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Programu SPIN CAMP
12.06.2018.

Spotkanie z przedsiębiorcami tzw. SPIN CAMP organizowane jest w ramach projektu SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy w dniu 18 czerwca 2018 r. w Łapanowie.

Temat spotkania: Zanieczyszczenie powietrza - koszt dla mieszkańców i firm - jak wspierać firmy w zmniejszeniu ich obciążeń dla środowiska i ludzi?

Spotkanie dotyczy głównie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz sposobów ich wykorzystania w celu innowacyjności przedsiębiorstwa, a także źródeł finansowania, dotacji UE w ramach pomocy de minimis.

Zaproszenie

Program spotkania