Finał zmagań młodych ratowników w Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy
11.06.2018.
6 czerwca br. w budynkach Zespołu Szkół w Dobczycach odbył się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Zawody dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych współorganizują: Powiat Myślenicki – Starostwo Powiatowe w Myślenicach (główny organizator), Szkoła Młodych Ratowników, ZPO w Głogoczowie, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich – Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach, Myślenicka Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza z Psami, poszerzając grono zaangażowanych instytucji. Merytorycznym Partnerem Konkursu od początku organizacji Zawodów przez Powiat Myślenicki jest Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w zakresie ścieżek programowych - EDB) oraz Polska Rada Resuscytacji i Małopolski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej (w zakresie wytycznych dotyczących resuscytacji).

Patronat nad zawodami objęły następujące osobistości i instytucje: p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, p. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Rada Resuscytacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr n. med. Aleksandra Załustowicz- Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej. Temat Zawodów wpisuje się w działania podjęte przez Koalicję dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, działającej przy Małopolskim Kuratorze Oświaty.

Celem zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin opracowany przez Zespół, który Starosta Myślenicki Józef Tomal powołał w celu zorganizowania Zawodów. Aby zakwalifikować się do etapu finałowego uczniowie poszczególnych szkół wypełniali test sprawdzający wiedzę z pierwszej pomocy. W etapie kwalifikacyjnym udział wzięło 25 szkół podstawowych, 18 oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Blisko 500 uczestników napisało test wiedzy w etapie szkolnym, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką pierwszej pomocy.

Na poszczególne drużyny w etapie finałowym Zawodów czekały zadania polegające na reagowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Finał obejmował ocenę umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez reagowanie w 3 różnych sytuacjach (resuscytacja krążeniowo – oddechowa, nagłe zachorowanie oraz wypadek). Scenki były odgrywane przez odpowiednio przygotowanych wolontariuszy m.in.: Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, Szkoły Młodych Ratowników, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, posiadających duże doświadczenie w odtwarzaniu realnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie musieli udowodnić, że posiadają wiedzę np. jak zachować się w przypadku ataku padaczki, amputacji kończyny czy wybuchu w sali chemicznej. Ostatecznie pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły drużyny następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Kobielniku, ZPO w Wiśniowej oraz ZSO w Myślenicach- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach. Nagrody dla uczestników zostały zakupione dzięki środkom z budżetu Powiatu Myślenickiego. Na najlepsze drużyny w trzech kategoriach Zawodów czekała również nagroda specjalna w postaci pucharów, która została ufundowana przez Wojewodę Małopolskiego.

Drużyny, które ukończyły wszystkie konkurencje – czas do ogłoszenia wyników miały zapełniony różnymi atrakcjami zapewnionymi przez Zespół Szkół w Dobczycach. Przy tej okazji należy również wspomnieć, iż przy ZS w Dobczycach prężnie działa Liceum ogólnokształcące o profilu ratowniczym, które realizuje rozszerzony program nauczania o zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zagrożeniach zdrowia i życia. Uczniowie tego liceum wraz z nauczycielami zadbali, aby nie tylko organizacja zawodów przebiegła sprawnie, ale także ich uczestnicy miło i atrakcyjnie spędzili wolny czas. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie www.smr.myslenicki.pl

OZ

Galeria: Finał zmagań młodych ratowników w Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg


Zobacz wszystkie galerie