Wizyta młodzieży z Husum w Starostwie
11.06.2018.
7 czerwca br. Starosta Myślenicki Józef Tomal, gościł grupę młodzieży z Husum w Niemczech, przebywającej na terenie Powiatu Myślenickiego. Grupa niepełnosprawnej młodzieży z Husum wraz z opiekunami i Panią Ireną Jamróz Dyrektorką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach, wzięła udział w spotkaniu ze Starostą Myślenickim, podczas którego Starosta Józef Tomal przedstawił prezentację multimedialną, pokazującą kulturę i zabytki naszego powiatu oraz największe osiągnięcia samorządu powiatowego w ostatnich latach działalności.

Od 1997 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach współpracuje z  Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego Młodzieży z Husum w Niemczech.  Coroczna  wymiana młodzieży i nauczycieli pomiędzy współpracującymi ośrodkami ma niezwykłe wartości integracyjne, kształcące i poznawcze. Daje możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej, sprzyja usamodzielnieniu zawodowemu i społecznemu uczniów oraz poznaniu kultur i obyczajów obydwu krajów.

Galeria: Wizyta młodzieży z Husum w Starostwie

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg


Zobacz wszystkie galerie