LIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
08.06.2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 14.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ LIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD LIII SESJI

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach za rok 2017.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA