Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji
08.06.2018.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

  • 12 czerwca 2018 r. /wtorek o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 


 

  • 14 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

Barbara Stanach
Biuro Rady i Zarządu Powiatu