Nabór uczestników do zadania publicznego pt. "Seniorzy dla Niepodległej"
14.05.2018.
Myślenickie Towarzystwo Kultury - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach Rynek 27/2 ogłasza nabór uczestników do zadania publicznego pt. "Seniorzy dla Niepodległej" (realizowanego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - w zakresie:
  1. Teoretyczne i praktyczne zajęcia folklorystyczne ( sadzenie roślin w szklanych słojach).

  2. Miejsce realizacji: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.

    Termin: 25 maja 2018 r.

    Pierwsza grupa o godz. 10 i druga grupa o godz. 12

    Maksymalna ilość uczestników - w sumie to łącznie w obu grupach: 25 osób.

  3. Zajęcia i warsztaty artystyczne z zakresu rękodzieła artystycznego oraz szydełkowania.

Wykonywane przedmioty nawiązywać bedą do tematów historycznych, patriotycznych i specyfiki sztuki folkloru regionu myślenickiego.

Miejsce realizacji: Galeria 30-km w Myślenicach Rynek 27

Termin realizacji 23.05.2018 r., 30.05.2018 r. o godz. od 9 do 11

Maksymalna ilość biorących udział w zajęciach to 50 osób, które zostaną podzielone na dwie grupy.

Prowadzenie tych zajęć ma również na celu utworzenie sekcji artystycznej, która będzie kontynuowała zajęcia po zakończeniu zadania publicznego.

Ogłoszenie skierowane jest do wszystkich seniorów z terenu Powiatu Myślenickiego, a zgłoszenia proszę składać na nr tel 601 388 434 lub 696 278 826 w godz. od 9 do 10 względnie osobiście w Galerii 30-km w Myślenicach Rynek 27 w dniu 16 i 18.05.2018 r. w godz od 9 do 11

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 22.05.2018 r.

O uczestniczeniu w ww. zadaniu publicznym decyduje kolejność zgłoszeń.

Myślenice, dnia 14 maja 2018 r.