Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
07.05.2018.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 14.00 /poniedziałek/ w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Temat posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Gospodarka łowiecka na terenie powiatu myślenickiego (działalność Kół Łowieckich oraz wypłaty odszkodowań dla rolników za wyrządzone szkody przez zwierzynę łowną) oraz informacja nt. nowego Prawa łowieckiego.
  4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/-/ Danuta Dziadkowiec